Fréttir
Gögn, niðurstöður og afurðir SPECIAL verkefnisins Leiðbeiningar og stefnumótunartillögur

27/10/2023

Evrópska samstarfsverkefnið SPECIAL, Supporting and Promotion EntreComp through Innovative Advanced Learning, snýr að því að nýta mjúka og almenna hæfni til að auka ráðningarhæfi, styrkja starfsferil og sjálfstraust NEETs (ungs fólks sem er ekki í vinnu, námi eða þjálfun) til að styðja þau við (endur)aðlögun að evrópskum samfélögum og vinnumörkuðum eftir COVID. Verkefnið miðar að því að hanna, bjóða upp á og nýta nýstárlegt námsefni þar sem lipurð í hugsun er útgangspunkturinn fyrir alla þróun mjúkrar færni. SPECIAL verkefnið er fjármagnað af Erasmus+ samstarfsáætlun framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins og er samstarfsverkefni á sviði starfsmenntunar. SPECIAL tekur til sjö stofnana frá sex Evrópulöndum (Rúmeníu, Spáni, Belgíu, Íslandi, Svíþjóð, Ítalíu). Þeir þættir sem stuðla að því að hluti ungmenna er hvorki í vinnu, námi né þjálfun eru m.a.: Að geta ekki stundað nám við æðri menntastofnun af fjárhagsástæðum eða öðrum ástæðum  Búseta í dreifbýli eða afskekktum byggðum Umönnun fjölskyldumeðlima (á sérstaklega við um konur) Óæskileg upplifun í æsku eins og heimilisofbeldi Veikindi og/eða fötlun  Áhugaleysi vegna langrar atvinnuleitar og/eða fjölda hafnana Í því samhengi hefur SPECIAL skilgreint þjálfunar- og fræðslusvið sem geta hlúð að og kveikt frumkvæðistilfinningu þessara einstaklinga og hvatt þau til að sigrast á einangrun sinni. Verkefnið miðar að hönnun, framboði og hagnýtingu þjálfunarefnis með lipurð í hugsun sem rauðan þráð. Nú þegar verkefnið nálgast formlegan endapunkt eru aðilar að vinna að lokamarkmiðum, þ.e. að þróa leiðbeiningar og stefnumarkandi tilmæli fyrir verkefnið. Markmiðin tvö eru mikilvæg fyrir gildi verkefnisins og sjálfbærni þess. Um er að ræða fræðilegar og hagnýtar leiðbeiningar til að stuðla að því að niðurstöður og afurðir verkefnisins nái út fyrir umfang samstarfsins og verkefnisins.
Þetta skjal er „stafræn arfleifð“ SPECIAL verkefnisins. Það er samantekt á mikilvægum upplýsingum og helstu niðurstöðum sem hafa komið fram við framkvæmd verkefnisins. Það er þó meira en skjalasafn, það er grundvallarleiðarvísir fyrir alla sem vilja nýta sér til fulls þann árangur og reynslu sem hefur náðst í gegnum vinnuferil SPECIAL: Þar er þeim sem vilja innleiða námskrá SPECIAL í starfshætti sína og rekstrarumhverfi boðið upp á leiðbeiningar. Þetta skjal gæti verið verðmætt verkfæri fyrir fyrirtæki og einstaklinga sem vilja yfirfæra og endurskapa SPECIAL verkefnið og þjálfun þess í margvíslegu samhengi. Þau sem vilja vinna að verkefnum sem eru innblásin af SPECIAL munu geta nýtt sér þetta skjal sem uppsprettu innblásturs og leiðsagnar. Skjalið inniheldur einnig tillögur ætlaðar til hagnýtingar fyrir stjórnvöld þegar kemur að nýjum aðgerðum og pólitískum áætlunum um valdeflingu ungs fólks, örvun frumkvæðis og frumkvöðlaviðhorfs meðal ungs fólks. Í því er reynsla og árangur verkefnisins nýttur sem þættir og tillögur að „stefnu og framkvæmd“ og skýr hagnýt tengsl milli verkefnisins og opinberrar stefnumótunar. Stefnumótunartillögur SPECIAL eru áreiðanleg viðmið fyrir nýjar aðgerðir sem miða að því að viðhalda nýjum stefnum sem efla valdeflingu ungmenna, þróun frumkvæðis og frumkvöðlaviðhorfs meðal ungmenna. SPECIAL stefnumótunartillögurnar: Veita upplýsingar um helstu svið sem stefnumótendur ættu að takast á við til að ýta undir betri tækifæri til félags- og efnahagslegs sjálfstæðis fólks sem á hættu á að vera jaðarsett (NEETs). Veita hnitmiðað og yfirgripsmikið yfirlit yfir mikilvægustu löggjafar-, stefnu- og áætlunaraðgerðir ESB á sviði menntunar og þjálfunar, sem stefnumótendur borga og sveitarfélaga ættu að fara eftir og fella inn í stjórnarramma sína. Varpa ljósi á stefnumótandi aðgerðir sem ekki aðeins gagnast NEETs, heldur öllu vistkerfi hlutaðeigenda og hagsmunaaðilum sem vinna að málinu (hverskyns atvinnuleitarþjónusta, náms- og starfsráðgjafar, Vinnumálastofnun o.fl.), og þeirra viðbrögðum við hinu vaxandi fyrirbæri: atvinnuleysi ungs fólks og félagslegri einangrun. Bæði skjölin verða aðgengileg á sex tungumálum (ensku, spænsku, ítölsku, íslensku, rúmensku og sænsku) í október 2023 á opnum rafrænum fræðsluvettvangi verkefnisins: https://projectspecial.eu  Fylgstu með fréttum af SPECIAL verkefninu á https://projectspecial.eu og á Facebook og Youtube! 

Meira

Afurðir SPECIAL verkefnisins prófaðar

15/06/2023

SPECIAL verkefnið hófst haustið 2021 og snýst um valdeflingu ungmenna sem eru utan atvinnu, náms og félagsstarfs um alla Evrópu, þessi hópur er gjarnan kallað NEETs á ensku (Not in Employment, Education, or Training). Valdeflingin er til eflingar á mjúkri færni þeirra með það markmið að auðvelda (endur)aðlögun hópsins að samfélagi og vinnumarkaði. Þessi valdefling er sérstaklega mikilvæg nú, eftir COVID-19 faraldurinn sem stuðlaði að einangrun margra. SPECIAL er samstarfsverkefni ólíkra stofnanna frá sex Evrópulöndum (Íslandi, Svíþjóð, Rúmeníu, Spáni, Ítalíu og Belgíu) og er styrkt af ERASMUS+. Verkefnið miðar að því að hanna, þróa, prófa og meta alhliða þjálfunarramma fyrir starfsmenn starfs- og símenntunar sem hægt er að aðlaga að ólíkum hópum eða einstaklingum. Afurðir verkefnisins eru þróaðar til að veita ungmennum alhliða stuðning og úrræði til varanlegrar valdeflingar. Með því að sameina nýsköpun, samvinnu og metnað til að auka færni, miðar SPECIAL að því að endurmóta líf og tækifæri NEETs. Samstarfsaðilar verkefnisins eru nú að prófa og meta efni verkefnisins með markhópum. Fyrstu niðurstöður eru afar jákvæðar og hafa fræðsluaðilar veitt haldbæra innsýn og endurgjöf sem varpar ljósi á árangur og áhrif þjálfunarrammans. Viðbrögð ungmenna sem tóku þátt hafa einnig verið jákvæð og sýnt hefur verið fram á margvíslegan ávinning. Ungmennunum fannst verkfærakistan notendavæn og hagnýt en þjálfunarefnið hlaut lof fyrir gagnsemi þess og mikilvægi sem gerir þeim auðvelt fyrir að öðlast nýja færni og þekkingu. Nemendur kunnu sérstaklega að meta námsefni um stafrænt frumkvöðlastarf sem veitti góða innsýn í fagið. Að auki inniheldur efnið verkfæri fyrir vefhönnun, grafík og leitarvélabestun. Þá lögðu ungmenni til að gert væri ráð fyrir að tíminn til að ljúka hverri einingu væri á bilinu 4-8 klukkustundir. Innsýn og ráðleggingar frá samstarfsaðilum byggðar á niðurstöðum prufukeyrslunnar og mati á afurðum verkefnisins hafa stuðlað að enn frekar að þróun SPECIAL verkefnisins. Þjálfarar greindu frá jákvæðum prófunum með virkri þátttöku ungmenna. Námskeiðin voru sérsniðin að hverjum hóp, t.d. þeirra sem þekkja til samfélagsmiðla og kennarar sem fjalla um áskoranir á samfélagsmiðlum í kennslustofum sínum. Rætt var um fíkn smáforrita, ný atvinnutækifæri, áhættu af netkerfum og möguleg áhrif á mannleg samskipti. Efnið með áherslu á samfélagsmiðla fékk mikla athygli, sérstaklega varðandi tíma sem eytt er í smáforrit og hugsanlega veruleikafirru. Þjálfarar efnisins lýstu yfir áhyggjum af óhóflegri farsímanotkun ungmenna. Stafrænu frumkvöðlaeiningunni var hrósað fyrir að kynna hagnýt verkfæri eins og Canva og WordPress en þjálfarar lögðu áherslu á mikilvægi þess fyrir einstaklinga sem hafa áhuga á að stofna fyrirtæki. Viðbrögð frá þjálfurum og ungmennum frá öðrum samstarfsstofnunum endurómuðu jákvæðar niðurstöður sem fengust við prófanir og mat á verkfærum. Þjálfarar kunnu að meta aðgengi og hagkvæmni verkfærakistunnar og lögðu áherslu á hversu auðveldlega aðlaga má efnið að ákveðnum hópum eða einstaklingum. Nemendur greindu frá umtalsverðum námsárangri og lofuðu hagkvæmni verkfærakistunnar sem og aðgengi. Þjálfunarefnið var talið gagnlegt og nútímalegt og hvatti nemendur til að kanna ýmsa möguleika, t.d. vettvang Fablab. Verkfærakistan er gagnlegt úrræði sem hvetur ungmenni til að halda áfram sjálfstæðum námi sínu. Viðbrögð og ráðleggingar sem fengust úr prófunarferlinu gefa vísbendingar um gæði þjálfunarramma SPECIAL verkefnisins. Jákvæðar niðurstöður og sú innsýn sem samstarfsaðilar veittu stuðla að góðum umbótum og möguleika á frekari þróun. Frekari upplýsingar um SPECIAL verkefnið, afurðir þess og fréttir, má finna á vefsíðunni https://projectspecial.eu og samfélagsmiðlunum Facebook og Youtube!

Meira

Lokafundur SPECIAL á Húsavík

13/06/2023

Samstarfsaðilar í SPECIAL verkefninu funduðu á Húsavík í húsakynnum Þekkingarnetsins á fjórða og síðasta staðfundi verkefnisins. SPECIAL verkefnið, sem samanstendur af sjö samstarfsaðilum frá sex Evrópulöndum (Svíþjóð, Ítalíu, Íslandi, Belgíu, Spáni og Rúmeníu) og er styrkt af Erasmus+ áætlun framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, miðar að því að styrkja, endurvekja og hlúa að „lífsleikni“ og „mjúkri“ færni ungs fólks sem hvorki stundar nám eða hefur atvinnu (NEETs) til að hjálpa þeim að (endur)aðlagast samfélögum og vinnumarkaði eftir COVID. Á fundinum gátu samstarfsaðilar rætt stöðu verkefnisins og þá vinnu sem framundan er á lokasprettinum. Mikilvægt tækifæri fólst í því að fara ítarlega í mál eins og gæðamat, verkefnisstjórnun og kynningu á afurðum verkefnisins. Á síðustu vikum verkefnisins munu samstarfsaðilarnir vinna að þróun PR4 verkefnispakkans, leiðbeinga til þeirra sem vilja nýta sér reynslu verkefnisins og samantektar til stefnumörkunar fyrir hagsmunaaðila. Þessi lokavinna skiptir miklu máli til að tryggja að verkefnisvinnan nýtist sem best í framhaldinu. SPECIAL fræðsluefnið (PR3) er tilbúið og hægt að nálgast það á fræðsluvefnum. Fræðsluvefurinn hýsir afurðir verkefnisins s.s. skýrslur, þjálfunar/fræðsluefni, leiðbeiningar og ráðleggingar og er nú aðgengilegur á www.projectspecial.eu á sex tungumálum (ensku, spænsku, ítölsku, íslensku, íslensku, rúmensku og sænsku).  Á fundinum gafst gott tækifæri til að læra af samstarfinu og styrkja tegnslin fyrir frekara samstarf.  Fyrir frekari fréttir af verkefninu: Vefsíða verkefnisins   Facebook og Youtube!

Meira

Hæfnirammi fyrir þátttöku og valdeflingu NEETs: Kynning á þjálfunarnámskrám

21/11/2022

Evrópska samstarfsverkefnið SPECIAL snýr að því að nýta mjúka og almenna hæfni til að auka ráðningarhæfi, styrkja starfsferil og styrkja sjálfstraust NEETs (ungt fólk sem er ekki í vinnu, námi eða þjálfun). Við framkvæmd SPECIAL Project Result 2  kortlögðu samstarfsaðilar þær þarfir og áskoranir sem koma í veg fyrir að NEET (ungt fólk án atvinnu og menntunar) geti sigrast á einangrun/jaðarsetningu í heimi menntunar og/eða vinnumarkaðar. Um fjölþjóðlegt samstarf er að ræða og eru þátttökulöndin Ísland, Spánn, Ítalía, Rúmenía og Svíþjóð en einnig var lögð fram almenn kortlagning um meðaltal í Evrópu allri. Svo virðist sem helstu áskoranir ungs fólks snúi að atvinnutækifærum og áreiðanlegum störfum á vinnumarkaði til lengri tíma. Þessi þróun er enn áþreifanlegri innan dreifbýlis, afskekktra og einangraðra svæða, þar sem skortur er á þeim tækifærum sem þéttbýlisstaðir og miðstýrð svæði geta boðið. Samstarfsaðilarnir vinna nú að því að því að þróa þjálfunarnámskrá sem byggir á greiningu þeirra á færnibili NEETs. Námsefni og önnur gögn verða í samræmi við þjálfunarsvið og tengd undirhæfni tveggja evrópskra hæfniramma; EntreComp sem snýr að frumkvöðlafærni og LifeComp sem snýr að persónulegri og félagslegri færni. Miðað við okkar greiningu virðast nokkur áhugasvið samræmast færnibilinu sem um ræðir: Tækifæri til að koma auga á  Þekkja og grípa tækifæri til að skapa verðmæti með því að kanna félagslegt, menningarlegt og efnahagslegt landslag  Greina þarfir og áskoranir sem þarf að mæta  Koma á nýjum tengingum og koma saman dreifðum þáttum til að skapa tækifæri og þannig verðmæti  Mat á hugmynd  Þekkja hvaða gildi eru í félagslegu, menningarlegu og efnahagslegu tilliti  Greina möguleikana sem hugmynd hefur til að skapa verðmæti og finna viðeigandi leiðir til að nýta sem best  Sjálfsvitund og sjálfstraust  Greina þarfir, vonir og óskir til skamms, meðallangs og langs tíma  Þekkja og meta styrkleika og veikleika þína og hópsins þíns Trú á eigin getu til að hafa áhrif á atburðarásina, þrátt fyrir óvissu, áföll og tímabundin mistök  Hvatning og þrautseigja  Að vera staðfastur í breyta hugmyndum í framkvæmd og ná árangri  Þolinmæði og staðfesta í að reyna að ná langtímamarkmiðum, einstaklingar eða hópar  Vera þrautseig undir álagi, mótlæti og mistök  Að taka frumkvæði  Setja af stað ferli sem skapa verðmæti Taka áskorunum  Starfa og vinna sjálfstætt að því að ná markmiðum, halda sig við fyrirætlanir og framkvæma fyrirhuguð verkefni  Áætlanagerð og stjórnun  Setja sér  langtíma-, meðal- og skammtímamarkmið  Skilgreina forgangsröðun og aðgerðaáætlanir  Laga sig að ófyrirséðum breytingum  Vinna með öðrum  Vinna saman og vinna með öðrum að því að þróa hugmyndir og koma þeim í verk  Mynda tengslanet  Leysa flækjur og horfast í augu við samkeppni á jákvæðan hátt þegar þörf krefur  Að læra með reynslu  Nota frumkvæði til verðmætasköpunar sem námstækifæri  Læra með öðrum, þar á meðal jafnöldrum og leiðbeinendum   Velta fyrir sér og að læra af bæði árangri og mistökum (þínum eigin og annarra)  Efnið verður aðgengilegt á vefsíðu verkefnisins: https://projectspecial.eu/ 

Meira

Fjölþjóðlegt mat á NEET í ESB: Niðurstöður úr fyrsta hluta SPECIAL verkefnisins

01/11/2022

NEET (ungt fólk sem er ekki í vinnu, námi eða þjálfun) er sundurleitur hópur sem stendur frammi fyrir ákveðnum hindrunum á vinnumarkaði. Takmörkuð starfsreynsla og aðlögunarhæfni eru dæmi um þær hindranir sem ungt fólk mætir á vinnumarkaði.  Annað aðkallandi vandamál sem blasir við ungu fólki í Evrópu í dag, er skortur á atvinnutækifærum fyrir fólk án menntunar. Þetta vísar til þess að sumar lægstu stöður í stofnunum krefjast menntunar þó svo það komi starfinu sjálfu ekki við. Þetta getur verið vandamál fyrir ungt fólk sem af einhverjum ástæðum hefur ekki haft tækifæri til náms.  Sumir ungir einstaklingar hafa einfaldlega ekki burði til að fjármagna nám, búa í dreifbýli eða afskekktum svæðum, búa við fatlanir eða hafa af einhverjum öðrum ástæðum takmarkaðan aðgang að góðri formlegri eða óformlegri menntun. Þessir einstaklingar eru líklegri til að fá ekki störf eða sjá ekki fram á framtíðartekjur við hæfi.  Að auki getur skortur á upplýsingum um tækifæri sem standa ungu fólki til boða verið vandamál. Þá geta aðstæður í æsku eða á heimili verið letjandi fyrir ungt fólk sem skortir hvata og sjálfstraust til að takast á við aðstæður utan heimilisins, svo sem í námi, atvinnu eða félagsstarfi. Dvínandi innri hvati er vandamál sem margt ungt fólk stendur frammi fyrir.  Enn fremur hætta sumir einstaklingar að leita vinnu vegna langrar atvinnuleitar og/eða fjölda hafnana. Samfélagið fer því á mis við þeirra framlag og óþekkta möguleika.  Í  efnahagskreppunni 2008-2013 fjölgaði fólki í NEET hópnum, sem og með tilkomu COVID-19 heimsfaraldursins, sem leiddi til hækkunar NEET í 15.2% árið 2020 samanborið við 14% árið 2019. Dæmi um áhrifaþætti sem leiða til þess að hátt hlutfall ungs fólks er ekki í vinnu, námi eða þjálfun er: Skertur aðgangur að námi, t.d. af fjárhagslegum ástæðum  Búseta í dreifbýli eða afskekktum svæðum Umönnun fjölskyldumeðlima (þetta á sérstaklega við um konur) Áföll í æsku eða heimilisaðstæður Veikindi eða fötlun Uppgjöf vegna langrar atvinnuleitar og fjölda hafnana Á grundvelli alls framangreinds miðar SPECIAL verkefnið að því að þróa ný menntunar- og kennslutæki sem fagfólk á sviði menntunar og þjálfunar hefur yfir að ráða, til að virkja ungt fólk, styðja við og viðhalda (endur)aðlögun þess á vinnumarkaði og í samfélaginu almennt. SPECIAL er alþjóðlegt verkefni sem fjármagnað er af Erasmus+ áætlun framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins. Niðurstöður kortlagningar samstarfsaðila SPECIAL verkefnisins eru nú aðgengilegar, á fjölmörgum tungumálum, á vef  verkefnisins: https://projectspecial.eu/

Meira

SPECIAL í eigin persónu

20/06/2022

Þann 20. júní 2022 fórum þrír starfsmenn Þekkingarnetsins á fjölþjóðlegan fund SPECIAL verkefnisins, sem haldinn var í Pescara á Ítalíu. SPECIAL verkefnið, sem samanstendur af sjö samstarfsaðilum frá sex Evrópulöndum (Svíþjóð, Ítalíu, Íslandi, Belgíu, Spáni og Rúmeníu) og er styrkt af Erasmus+ áætlun framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, miðar að því að styrkja, endurvekja og hlúa að „lífinu“ og „mjúka“ færni ungs fólks sem hvorki stundar nám eða hefur atvinnu (NEETs) til að hjálpa þeim að (endur)aðlagast samfélögum og vinnumarkaði eftir COVID. Á fundinum styrktu samstarfsaðilar samstarf sitt með því að halda í fyrsta skipti á staðnum, auk þess að ræða stöðu verkefnisins í stjórnunarlegum þáttum og áframhaldandi vinnu. Á næstu mánuðum munu samstarfsaðilar vinna að þróun og ritrýni á þjálfunarefnis i SPECIAL, sem og að upphleðslu þess á heimasíðu SPECIAL. Fylgstu með fréttum af SPECIAL verkefninu í gegnum vefinn og samfélagsmiðlana Facebook og Youtube!

Meira

Vefsíðu SPECIAL ýtt úr vör!

09/02/2022

Við kynnum með stolti nýja vefsíðu SPECIAL verkefnisins: www.projectspecial.eu. Á síðunni verða allar helstu upplýsingar um verkefnið, framkvæmd þess, markmið og forsendur, auk upplýsinga um þá samstarfsaðila sem taka þátt. Þar verður einnig svæði fyrir allar niðurstöður verkefnisins, þar á meðal þjálfunarefni og leiðbeiningar sem verða aðgengilegar almenningi. SPECIAL er styrkt af Erasmus+, samstarfsáætlun Evrópusambandsins og er samstarfsverkefni á sviði starfsmenntunar. Að verkefninu standa 7 samstarfsaðilar frá 6 Evrópulöndum; Íslandi, Belgíu, Rúmeníu, Ítalíu, Spáni og Svíþjóð. SPECIAL miðar að því að styrkja lífsleikni og „mjúka færni“ (soft skills) hjá ungu fólki sem er ekki í námi eða þjálfun og er án atvinnu (NEET). Markmiðið er að styðja þau til þátttöku í samfélaginu og á vinnumarkaði, en verkefnið á sérstaklega vel við núna vegna þeirra áhrifa sem Covid19 hefur haft á samfélagið. Í þessum tilgangi munu samstarfsaðilarnir þróa sérsniðið þjálfunarefni og leiðbeiningar fyrir starfsþróun/starfshæfni/sjálfstyrkingu markhópsins.

Meira

Þekkingarnet Þingeyinga fær styrk til að vinna verkefnið SPECIAL- Supporting and Promotion EntreComp through Innovative Advanced Learning

11/11/2021

Þekkingarnet Þingeyinga, ásamt sjö samstarfsaðilum frá sex Evrópulöndum, funduðu á ZOOM á upphafsfundi í nýju Erasmus+ verkefni sem kallast SPECIAL í daglegu tali en það stendur fyrir Supporting and Promotion EntreComp through Innovative Advanced Learning.
SPECIAL er styrkt af Erasmus+, samstarfsáætlun Evrópusambandsins og er samstarfsverkefni á sviði starfsmenntunar.

SPECIAL miðar að því að styrkja lífsleikni og „mjúka færni“ (soft skills) hjá ungu fólki sem er ekki í námi eða þjálfun og er án atvinnu (NEET). Markmiðið er að styðja þau til þátttöku í samfélaginu og á vinnumarkaði, en verkefnið á sérstaklega vel við núna vegna þeirra áhrifa sem Covid19 hefur haft á samfélagið.

Í SPECIAL munu samstarfsaðilarnir þróa og prufukeyra þjálfunaráætlanir en markmiðið er að þær séu sveigjanlegar og sniðnar að þörfum markhópsins.

Á þessum fyrsta fundi gafst samstarfsaðilunum tækifæri til að kynnast og ræða verkefnið sem er framundan. Mest áhersla var lögð á að ræða uppbyggingu og hönnun vefumhverfisins sem mun hýsa allt efni verkefnisins. Síðan voru línurnar lagðar fyrir annan verkhluta sem er þverþjóðlegt þarfamat þar sem samstarfsaðilar munu kortleggja þarfir markhópsins, NEETs, eftir C19 faraldurinn út frá EntreComp og LifeComp sem eru hæfniviðmið um frumkvöðlahæfni annars vegar og lífsleikni hins vegar.

Á upphafsfundinum gafst einnig tækifæri fyrir samstarfsaðilana til að koma sér saman um merki (logo) verkefnisins og veflénið sem eru fyrstu skrefin til að auka sýnileika verkefnisins.

Þekkingarnet Þingeyinga fer með verkefnastjórn í þessu verkefni og kemur hugmyndin út frá vinnu við opnun FabLab Húsavík og þau tækifæri sem skapast þar.

Meira

Styrkur til samstarfsverkefnisins SPECIAL

01/11/2021

Þekkingarnet Þingeyinga, ásamt sjö samstarfsaðilum frá sex Evrópulöndum, funduðu á ZOOM á upphafsfundi í nýju Erasmus+ verkefni sem kallast SPECIAL í daglegu tali en það stendur fyrir Supporting and Promotion EntreComp through​ Innovative Advanced Learning.   SPECIAL er styrkt af Erasmus+, samstarfsáætlun Evrópusambandsins og er samstarfsverkefni á sviði starfsmenntunar.  SPECIAL miðar að því að styrkja lífsleikni og „mjúka færni“ (soft skills) hjá ungu fólki sem er ekki í námi eða þjálfun og er án atvinnu (NEET). Markmiðið er að styðja þau til þátttöku í samfélaginu og á vinnumarkaði, en verkefnið á sérstaklega vel við núna vegna þeirra áhrifa sem Covid19 hefur haft á samfélagið.  Í SPECIAL munu samstarfsaðilarnir þróa og prufukeyra þjálfunaráætlanir en markmiðið er að þær séu sveigjanlegar og sniðnar að þörfum markhópsins.  Á þessum fyrsta fundi gafst samstarfsaðilunum tækifæri til að kynnast og ræða verkefnið sem er framundan. Mest áhersla var lögð á að ræða uppbyggingu og hönnun vefumhverfisins sem mun hýsa allt efni verkefnisins. Síðan voru línurnar lagðar fyrir annan verkhluta sem er þverþjóðlegt þarfamat þar sem samstarfsaðilar munu kortleggja þarfir markhópsins, NEETs, eftir C19 faraldurinn út frá EntreComp og LifeComp sem eru hæfniviðmið um  frumkvöðlahæfni annars vegar og lífsleikni hins vegar.  Á upphafsfundinum gafst einnig  tækifæri fyrir samstarfsaðilana til að koma sér saman um merki (logo) verkefnisins og veflénið sem eru fyrstu skrefin til að auka sýnileika verkefnisins.   Þekkingarnet Þingeyinga fer með verkefnastjórn í þessu verkefni og kemur hugmyndin út frá vinnu við opnun FabLab Húsavík og þau tækifæri sem skapast þar.  

Meira


SAMSTARFSAÐILAR

Hafðu samband2021-1-IS01-KA220-VET-000027983

Þetta verkefni er unnið með styrk frá Erasmus+, samstarfsáætlun ESB. Útgáfa þessi endurspeglar eingöngu afstöðu höfundar og framkvæmdarstjórn ESB ber enga ábyrgð á því hvernig upplýsingar úr henni eru nýttar.


Legal description – Creative Commons licensing: The materials published on the SPECIAL project website are classified as Open Educational Resources' (OER) and can be freely (without permission of their creators): downloaded, used, reused, copied, adapted, and shared by users, with information about the source of their origin.