Nyheter
SPECIAL OER-plattform öppnad!

09/02/2022

Konsortiet är stolta över att kunna meddela att SPECIAL-projektets officiella öppningssida nu är tillgänglig och öppen för allmänheten i länken www.projectspecial.eu Den kommer att innehålla all projektinformation, genomförande, dess mål och bakgrund samt ett särskilt avsnitt som beskriver de berörda parterna. Här hittar du också OER-plattformen där alla projektresultat, innehåll, utbildningar och riktlinjer kommer att finnas fritt tillgängliga för allmänheten. SPECIAL, ett projekt som medfinansieras av Europeiska kommissionen, involverar ett konsortium med 7 partner från 6 europeiska länder: Island, Belgien, Rumänien, Italien, Spanien och Sverige. Syftet med SPECIAL är att stärka, återuppliva och vårda "levande" och "mjuka" färdigheter hos EU:s NEETs för att integreras i samhällen och arbetsmarknader efter covid-19. I detta syfte kommer konsortiet att utveckla skräddarsytt utbildningsinnehåll och verktygslåda för att förbättra mjuka och övergripande färdigheter för karriärutveckling/anställbarhet/självbestämmande NEETs.

Läs mer

En onlinestart för ett nytt Erasmus+-projekt SPECIAL Supporting and Promotion EntreComp genom innovativt avancerat lärande

11/11/2021

Elderberry AB träffades på ZOOM med 7 partner från 6 europeiska länder för ett kick-off-möte online i det nya Erasmus+-projektet: Special Supporting and Promotion EntreComp through Innovative Advanced Learning. SPECIAL är ett projekt som medfinansieras av Europaparlamentets Erasmus+-program, Key Action 2, strategiskt partnerskap för yrkesutbildning. SPECIALs mål är att stärka, återuppliva och vårda "levande" och "mjuka" färdigheter hos EU:s NEETs i samhällen och arbetsmarknader efter covid-19. I SPECIAL kommer partnerna att utforma, utveckla och testa utbildningsprogram som är flexibla, efterfrågestyrda, skräddarsydda efter målbehov och elevcentrerade. Under detta möte hade partnerna möjlighet att lära känna varandra och diskutera det arbete som ligger framför oss. Konsortiet kickstartade projektgenomförandet genom att diskutera OER-plattformens struktur och utformning under projektresultat 1. Därefter beskrev partnerna arbetet under Projektresultat 2, en transnationell behovsbedömning där partners kommer att kartlägga NEETs dynamik efter C19 och jämföra dem med EntreComp + LifeComp. Kickoff-mötet innebar också ett utmärkt tillfälle för partners att komma överens om projektlogotypen och webbdomänen för att främja projektets synlighet och starta spridningsaktiviteter.

Läs mer

SPECIAL Godkänd

01/11/2021

Det godkända SPECIAL-projektet skall utforma, utveckla, testa och validera en ny utbildningsram för yrkesutbildningsoperatörer som är avgörande för att: återskapa NEETs känsla för att ta initiativ sporra NEETs för att arbeta med självkännedom och -effektivitet stärka NEETs flexibilitet och anpassning till social och marknadsmässig arbetsdynamik förbättra NEETs sociala färdigheter förbättra NEETs möjligheter att få jobb och stärka deras företagaranda öka NEETs förmåga till kritiskt och kreativt tänkande för jobbsökande/utveckling av affärsidéer Stay Tuned

Läs mer


PARTNERS

Kontakta oss2021-1-IS01-KA220-VET-000027983

Europeiska kommissionens stöd för framställningen av denna publikation utgör inte ett godkännande av innehållet, som endast återspeglar författarnas åsikter, och kommissionen kan inte hållas ansvarig för någon användning av informationen i den.


Legal description – Creative Commons licensing: The materials published on the SPECIAL project website are classified as Open Educational Resources' (OER) and can be freely (without permission of their creators): downloaded, used, reused, copied, adapted, and shared by users, with information about the source of their origin.