Kortlagning

Samantekt
Executive Matrix

Byggt á gögnum frá EUROSTAT frá árinu 2021, voru nærri 3,2 milljónir einstaklingar < 25 ára atvinnulausir í nóvember 2020. Samanborið við 2019 jókst atvinnuleysi ungs fólks um 456.000 einingar eða 9,3 milljónir manna „ekki í vinnu, menntun eða þjálfun“ og er fjöldi NEET ((ungt fólk sem er ekki í vinnu, námi eða þjálfun) að aukast. Vegna COVID-19 faraldursins versnuðu aðstæður margra ungra Evrópubúa sem þegar stóðu frammi fyrir félagslegri og efnahagslegri jaðarsetningu með alvarlegum afleiðingum fyrir andlega heilsu þeirra og vellíðan (EUROFOUND, maí '21) Í þessari kortlagningu munu samstarfsaðilarnir:

  1. kortleggja þær sérstöku þarfir og áskoranir sem koma í veg fyrir að NEET sigrist á aðstæðum sínum sem einkennast af einangrun/jaðarsetningu frá mennta- og/eða vinnumarkaði
  2. samþjöppun niðurstaðna. NEET í ESB, en eins og kemur fram hjá EUROSTAT þá er „verulegur skipulagsmunur á milli aðildarríkja“. Samhliða því að taka tillit til landsbundinnar þróunar munu samstarfsaðilar einbeita sér að sameiginlegum þáttum sem koma fram á vettvangi ESB
  3. greina þjálfunar- og fræðsluúrræði sem geta ræktað og eflt frumkvæði NEET hópsins til að hvetja þá til að sigrast á einangrun sinni
  4. krossmat á þjálfunarúrræðum eins og það er skilgreint af báðum hæfnirömmunum að hentugustu leiðunum.

SAMSTARFSAÐILAR

Hafðu samband2021-1-IS01-KA220-VET-000027983

Þetta verkefni er unnið með styrk frá Erasmus+, samstarfsáætlun ESB. Útgáfa þessi endurspeglar eingöngu afstöðu höfundar og framkvæmdarstjórn ESB ber enga ábyrgð á því hvernig upplýsingar úr henni eru nýttar.


Legal description – Creative Commons licensing: The materials published on the SPECIAL project website are classified as Open Educational Resources' (OER) and can be freely (without permission of their creators): downloaded, used, reused, copied, adapted, and shared by users, with information about the source of their origin.