Latest news
Dovezi, constatări și rezultate din proiectul SPECIAL Orientări operaționale și Recomandări de politică

27/10/2023

SPECIAL își propune să consolideze, să reaprindă și să cultive competențele „de viață” și „soft” ale NEET din UE, astfel încât să îi susțină în (re)integrarea în societățile post-COVID și pe piețele muncii. Proiectul vizează proiectarea, furnizarea și exploatarea conținutului inovator de formare care încorporează gândirea agilă ca un cadru umbrelă pentru dezvoltarea competențelor soft. SPECIAL este un proiect cofinanțat de Programul Erasmus+ al Comisiei Europene, Acțiunea Cheie 2, Parteneriate strategice pentru VET - Parteneriate de cooperare în educația și formarea profesională. SPECIAL implică șapte organizații din șase țări europene (România, Spania, Belgia, Islanda, Suedia, Italia). Conform datelor din 2021 de la EUROSTAT, în noiembrie 2020, aproape 3,2 milioane de persoane cu vârsta sub 25 de ani erau șomeri. Comparativ cu noiembrie 2019, șomajul în rândul tinerilor a crescut cu 456.000 de unități, adică 9,3 milioane de persoane „nu au un loc de muncă, nu urmează o formă de educație sau formare”, numărul NEETs este în creștere: pandemia de COVID-19 a exacerbat limitările multor tineri europeni care se confruntă deja cu riscul de marginalizare socio-economică cu repercusiuni grave asupra sănătății mintale și bunăstării lor (EUROFOUND, mai 2021). Unii dintre factorii determinanți care au ca rezultat o proporție ridicată de tineri care nu au un loc de muncă, educație sau formare sunt: incapacitatea de a studia la o instituție superioară din motive financiare sau de altă natură; locuiesc într-o zonă rurală sau îndepărtată; îngrijirea membrilor familiei (aceasta se aplică în special femeilor); experiențe adverse din copilărie, cum ar fi violența domestică sau divorțul părinților; boală, invaliditate; pierderea motivației din cauza unei perioade lungi de căutare a unui loc de muncă și/sau a numeroaselor respingeri; În acest context, SPECIAL a identificat domenii de formare și educație care pot alimenta și declanșa simțul de inițiativă al NEET, astfel încât să -i motiveze în depășirea stării lor de izolare. Proiectul vizează proiectarea, furnizarea și exploatarea conținutului inovator de formare care încorporează gândirea agilă ca un cadru umbrelă pentru dezvoltarea abilităților soft. Pe măsură ce proiectul se apropie de încheierea oficială, partenerii sunt acum în proces de finalizare a ultimelor două rezultate majore ale PR4; dezvoltarea Ghidului Operațional și a Recomandării de Politici. Cele 2 rezultate sunt relevante din punct de vedere strategic pentru continuitatea proiectului și sustenabilitatea acestuia. Un set de linii directoare operaționale și teoretice pentru a promova preluarea rezultatelor proiectului dincolo de sfera parteneriatului și de amploarea proiectului. Acest document servește drept „moștenire digitală” a proiectului SPECIAL. Este o compilație de informații critice și constatări și rezultate cheie care au apărut în timpul implementării proiectului. Cu toate acestea, este mult mai mult decât o simplă arhivă; reprezintă un ghid fundamental pentru oricine dorește să valorifice pe deplin rezultatele și experiențele dobândite pe parcursul călătoriei SPECIAL: Oferă îndrumări celor care doresc să încorporeze curriculum-ul de formare SPECIAL în practicile lor profesionale și mediile operaționale; Acest document ar putea reprezenta un atu valoros pentru organizațiile și persoanele care doresc să transfere și să folosească proiectul SPECIAL și reformarea acestuia în diverse contexte. Cei care doresc să dezvolte inițiative inspirate de SPECIAL vor găsi în acest document  un izvor de inspirație și îndrumare. Recomandări de politici care informează factorii de decizie politică și părțile interesate relevante cu privire la dinamica angajamentului și includerii NEETs pentru a le hrăni sentimentul de inițiativă și proactivitate. Acesta folosește experiența și rezultatele proiectului ca elemente și recomandări pentru „politică și practică” și stabilește legături operaționale și politice clare între proiect și nivelul politicii publice. Acest document - Recomandări SPECIALE de politici - sunt o referință bună, oportună și de încredere pentru noile acțiuni de guvernare care vizează susținerea noilor „declanșatori” politici pentru abilitarea tinerilor, dezvoltarea simțului inițiativei și a atitudinii antreprenoriale în rândul tinerilor. Recomandările SPECIALE de politică: să furnizeze dovezi privind domeniile cheie de interes care ar trebui abordate de factorii de decizie politică pentru a spori oportunitățile de emancipare socio-economică a persoanelor expuse riscului de marginalizare (NEETs). să indice o imagine de ansamblu concisă și cuprinzătoare a celor mai relevante acte legislative/politici și programe ale U.E. în domeniul educației și formării, pe care factorii de decizie locali și regionali ar trebui să le adapteze și să le integreze în cadrul lor de guvernanță. să evidențieze acele intervenții strategice de care beneficiază nu numai NEETs, ci și întregul ecosistem de practicieni și părți interesate implicate (furnizori VET, centre de ocupare a forței de muncă etc.), precum și reactivitatea acestora la fenomenul șomajului în rândul tinerilor și dezangajării sociale. Ambele documente vor fi accesibile în versiunea gratuită în șase limbi (engleză, spaniolă, italiană, islandeză, română și suedeză), și pot fi vizualizate din luna octombrie 2023 pe platforma oficială de resurse Open Education a proiectului.: https://projectspecial.eu . Rămâneți la curent cu noutățile proiectului SPECIAL prin intermediul platformei și al rețelelor sociale Facebook și Youtube !

Citește mai mult

Eveniment Multiplicator SPECIAL: Inspectoratul Școlar Județean Neamț – România

01/09/2023

SPECIAL își propune să consolideze, să reaprindă și să cultive competențele „de viață” și „soft” ale NEETs din UE, astfel încât să îi susțină în (re)integrarea în societățile post-COVID și pe piețele muncii. Proiectul vizează proiectarea, furnizarea și exploatarea conținutului inovator de formare care încorporează gândirea agilă ca un cadru umbrelă pentru dezvoltarea competențelor soft. SPECIAL este un proiect cofinanțat de Programul Erasmus+ al Comisiei Europene, Acțiunea Cheie 2, Parteneriate strategice pentru VET - Parteneriate de cooperare în educația și formarea profesională. SPECIAL implică șapte organizații din șase țări europene (România, Spania, Belgia, Islanda, Suedia, Italia). Evenimentul Multiplicator al SPECIALULUI ERASMUS+ -Sprijin și Promovare EntreComp prin Învățare Avansată Inovatoare - 2021-1-IS01-KA220-VET-000027983 a fost organizat de ISJ Neamț , conform programului, pe 1 septembrie 2023, la Grand Hotel Ceahlău în Piatra Neamț. În organizarea ME au fost implicați: managerul de proiect, echipa de proiect. Printre persoanele invitate s-au numărat reprezentanți ai instituțiilor de învățământ din județul Neamț , directori de școli gimnaziale și licee, reprezentanți ai Casei Corpului Didactic Neamț , Consiliul Județean Neamț , cadre didactice, specialiști și formatori VET -82 persoane. În cadrul acestui eveniment au participat opt vorbitori, care au prezentat și explicat interactiv următoarele puncte: obiectivele proiectului, partenerii, logistica muncii, toate secțiunile platformei SPECIAL, kit-ul de instrumente creat în cadrul proiectului etc. Toți participanții la Evenimentul Multiplicator au primit o mapă de prezentare care a inclus prezentarea proiectului, platforma SPECIALĂ, produsele intelectuale (PR) și câteva obiecte gravate cu sigla proiectului: pixuri, brelocuri, agende, postere. Un aspect pozitiv a fost faptul că echipa de proiect a ISJ Neamț a desfășurat o sesiune de lucru interactivă cu participanții care au folosit diferite gadget-uri, privind modul de utilizare a platformei SPECIAL, modul de finalizare a modulelor de instruire, modul de obținere a feedback-ului prin testarea cunoștințelor dobândite și modul de obținere a certificatului electronic. Echipa de proiect a ISJ Neamț a distribuit chestionare de feedback tuturor participanților ME pentru a colecta date și informații utile pentru îmbunătățirea proiectului. După analiza și centralizarea răspunsurilor participanților ME la chestionarele aplicate - cu referire la organizarea evenimentului, se pot trage următoarele concluzii: participanții au apreciat platforma SPECIAL ca: interactivă, inovatoare, bine organizată, accesibilă, foarte bine structurată, atractivă, cu elemente IT inovatoare. participanții au apreciat și platforma SPECIAL pentru calitatea și diversitatea domeniilor în care poate fi utilizată, având un caracter transversal și adaptabil. participanții au remarcat și faptul că materialele și conținuturile platformei pot fi accesate în orice moment, gratuit, multilingvistic și în ritm propriu, nefiind limitative temporal. reprezentanții autorităților consideră livrabilele de pe platforma SPECIAL relevante și foarte utile, considerând că sunt surse bune de utilizat pentru creșterea implicării NEETs în sesiuni de învățare, formare, inițiativă și inserție pe piața muncii . Echipa SPECIAL a Inspectoratului Școlar Județean Neamț - România a invitat participanții să devină membri ai comunității SPECIAL și de asemenea , a folosit Evenimentul Multiplicator ca pe o oportunitate pentru a asigura diseminarea, promovarea și vizibilitatea proiectului. Rămâneți la curent cu noutățile proiectului SPECIAL prin intermediul platformei și al rețelelor sociale Facebook și Youtube !

Citește mai mult

Proiect Erasmus+ SPECIAL: Testare și validare în derulare

15/06/2023

Proiectul SPECIAL a început o misiune de a împuternici NEET din UE (tineri care nu sunt angajați, și nu sunt incluși într-o formă de educație sau formare) prin reaprinderea și cultivarea abilităților lor esențiale de „viață” și abilități „soft”. Scopul final este de a facilita (re)integrarea cu succes a acestora în societățile post-COVID și pe piețele muncii. Proiectul SPECIAL se concentrează pe proiectarea, dezvoltarea, testarea și validarea unui cadru cuprinzător de formare pentru operatorii VET. Proiectul, care reunește șase parteneri din șase țări (Islanda, Suedia, România, Spania, Italia și Belgia) urmărește reactivarea abilităților de învățare pe tot parcursul vieții ale NEET din Europa (în principal cei din zonele non-urbane). Acest proiect își propune să ajute NEET din UE, oferind sprijin și resurse cuprinzătoare, ajutându-i să își construiască un viitor durabil și împlinit. Combinând inovația, colaborarea și dedicarea pentru îmbunătățirea competențelor, SPECIAL își propune să remodeleze viețile și oportunitățile NEET, permițându-le să prospere în era post-COVID. Consorțiul și-a desfășurat cu succes activitățile de testare și validare. Partenerii implicați în proiect au oferit perspective și feed-back valoros pe baza rezultatelor acestor activități, punând accentual pe eficiența și impactul cadrului de formare. Feedback-ul cursanților cu privire la setul de instrumente SPECIAL a arătat rezultate pozitive și numeroase beneficii. Ei au găsit setul de instrumente ușor de utilizat și practic, permițându-le să dobândească noi abilități și cunoștințe. Conținutul de formare a fost foarte apreciat pentru utilitatea și relevanța sa, încurajând reflecția asupra societății, riscurilor din rețelele sociale și oportunități. De asemenea, cursanții au apreciat informațiile despre antreprenoriatul digital, care au oferit sfaturi valoroase. Ei au sugerat că timpul de finalizare a modulului ar putea varia de la 4 la 8 ore, indicând o experiență de învățare gestionabilă și flexibilă. În plus, includerea instrumentelor pentru Web Design, Grafică și SEO în setul de instrumente a fost foarte apreciată. Perspectivele și recomandările partenerilor bazate pe experiențele lor de testare și validare au contribuit și mai mult la dezvoltarea proiectului SPECIAL. Formatorii au raportat sesiuni pozitive, cu implicare activă din partea participanților. Cursurile au fost adaptate unor grupuri specifice, inclusiv celor familiarizați cu rețelele sociale și profesorii care abordează provocările din social media în sălile de clasă. Discuțiile au vizat dependența de rețelele sociale, oportunitățile de angajare emergente, riscurile platformelor online și impactul asupra interacțiunilor din viața reală. Modulul axat pe social media a primit o atenție semnificativă, în special în ceea ce privește timpul petrecut cu aplicații și potențiala distorsiune a realității. Profesorii și-au exprimat îngrijorarea cu privire la utilizarea excesivă a telefonului mobil în rândul elevilor. Modulul de antreprenoriat digital a fost lăudat pentru introducerea unor instrumente practice precum Canva și WordPress, precum și pentru furnizarea de îndrumări privind SEO/SEM. Formatorii au subliniat relevanța acestuia pentru persoanele interesate să înceapă afaceri, oferind perspective valoroase asupra diferitelor aspecte ale antreprenoriatului. Feedback-urile formatorilor și elevilor din alte organizații partenere au reflectat rezultatele pozitive obținute în timpul activităților de testare și validare. Formatorii au apreciat accesibilitatea și caracterul practic al setului de instrumente, subliniind incluziunea și adaptabilitatea acestuia. Elevii au raportat rezultate semnificative ale învățării, apreciind caracterul practic și ușurința în utilizare a setului de instrumente. Conținutul de instruire a fost considerat valoros și actual, inspirând tinerii să exploreze posibilitățile din domeniul Fablab. Setul de instrumente a fost recunoscut ca o resursă utilă care a motivat tinerii să-și continue parcursul de învățare independentă. Feedback-ul și recomandările adunate din activitățile de testare și validare servesc ca dovadă a cadrului de formare eficient al proiectului SPECIAL. Rezultatele pozitive și informațiile valoroase oferite de parteneri contribuie la îmbunătățirea continuă și la identificarea zonelor potențiale de explorare ulterioară. SPECIAL reprezintă o inițiativă inovatoare dedicată împuternicirii NEET din UE, dotându-i cu abilități practice și cunoștințe pentru a aborda cu succes provocările erei post-COVID. Pentru mai multe informații despre proiectul SPECIAL și inițiativele sale în derulare, vă rugăm să vizitați site-ul nostru: https://projectspecial.eu Rămâneți la curent cu noutățile proiectului SPECIAL prin intermediul platformei și al rețelelor sociale Facebook și Youtube !

Citește mai mult

Întâlnirea transnațională finală a proiectului SPECIAL la Húsavík

13/06/2023

Pe data de 13 iunie 2023 , consorțiul s-a întrunit la Húsavík - Islanda, pentru a patra și ultima întâlnire transnațională a proiectului SPECIAL. Proiectul SPECIAL, care a început în anul 2021, reunește șapte parteneri din șase țări europene (Suedia, Italia, Islanda, Belgia, Spania și România) fiind cofinanțat de Programul Erasmus+ al Comisiei Europene, își propune să consolideze, să reaprindă și să întrețină „competențe de viață” și „competențe soft” ale tinerilor care nu studiază și nici nu lucrează în Uniunea Europeană (NEET) pentru a-i sprijini să se (re)integreze în societățile post-COVID și pe piețele muncii. În timpul întâlnirii, partenerii au putut discuta despre stadiul materialelor livrabile ale proiectului și despre activitățile care urmează în ultima parte a desfășurării proiectului menționat. Întâlnirea față în față a fost o șansă importantă de a aprofunda aspecte ca: evaluarea, aspectele administrative, precum și comunicarea produselor proiectului. În ultimele săptămâni ale proiectului, partenerii vor lucra la dezvoltarea Ghidurilor Operaționale PR4 și a Recomandării Politicii, cele 2 livrabile care sunt relevante din punct de vedere strategic pentru finalitățile proiectului și sustenabilitatea acestuia. Setul de instrumente SPECIAL Training Toolkit (PR3) este finalizat și încărcat pe platforma dedicată proiectului. Conținuturile de formare sunt accesibile, atractive și eficiente pentru tinerii care nu urmează o formă de învățământ și nici nu sunt angajați. Platforma OER, găzduiește produsele rezultate din proiect (rapoarte, instruire, linii directoare și recomandări) și este acum disponibilă pe www.projectspecial.eu în șase limbi (engleză, spaniolă, italiană, islandeză, română și suedeză). Întâlnirea de la Húsavík a fost o șansă grozavă de a învăța din activitatea noastră și de a consolida legăturile pentru o colaborare ulterioară. Rămâneți la curent cu noutățile proiectului SPECIAL prin intermediul platformei și al rețelelor sociale Facebook și Youtube !

Citește mai mult

Un cadru de consolidare a competențelor pentru implicarea și împuternicirea NEET-urilor: introducerea programelor de instruire SPECIALE

21/11/2022

Pe perioada implementării Rezultatului 2 din Proiectul SPECIAL, partenerii au cartografiat și analizat care sunt nevoile și provocările specifice care îi împiedică pe NEET să-și depășească situația de izolare/marginalizare de sfera educației și/sau de piața muncii la nivel local. Țările luate în considerare au fost cele ale Consorțiului: Islanda, Spania, Italia, România și Suedia. IHF – partenerul SPECIAL care operează la nivel internațional – a oferit o cartografiere generală a fenomenului în toată Europa. Principalele provocări păreau să se confrunte cu tinerii fără educație formală adecvată, împiedicându-i să acceseze oportunități largi de angajare și, în general, ocupații mai sigure pe termen lung pe piața muncii. Aceste tendințe sunt și mai tangibile în „textura” socio-economică a zonelor rurale, îndepărtate și izolate, care în sine nu au aceleași oportunități oferite de nodurile urbane și teritoriile centralizate. Pe baza rezultatelor reieșite din analiză, partenerii vor dezvolta o curriculă de formare, în care rezultatele învățării sunt prezentate de dinamica specifică care decurge din revizuirea literaturii de specialitate, și anume: deficitul de competențe la nivel național și internațional care par recurente și comune în toate țările. Materialul de instruire și alte produse educaționale se vor potrivi cu domeniile de formare și sub-competențe aferente a două dintre cele mai solide cadre europene de formare și educație pentru dezvoltarea atitudinii antreprenoriale și a simțului de inițiativă (adică, EntreComp); și a învăța să învețe, competențe personale și sociale (de exemplu, LifeComp). Pe baza analizei noastre, în afara cadrului par să existe mai multe domenii de interes de formare care mai mult decât altele se potrivesc cu decalajul competențelor pe care partenerii proiectelor doresc să o abordeze prin oferta lor de educație și formare. Acestea sunt: Găsirea oportunităților Identificați și profitați de oportunități de a crea valoare prin explorarea peisajului social, cultural și economic Identificați nevoile și provocările care trebuie îndeplinite Stabiliți noi conexiuni și reuniți elementele adecvate ale peisajului pentru a crea oportunități de valoare Ideea de valoare Judecă valoarea în termeni sociali, culturali și economici Recunoașteți potențialul pe care îl are o idee pentru a crea valoare și identificați modalități adecvate de a profita la maximum de ea Conștientizarea de sine și autoeficacitatea Reflectați asupra nevoilor, aspirațiilor și dorințelor dvs. pe termen scurt, mediu și lung Identificați și evaluați-vă punctele forte și punctele slabe individuale și de grup Crede în capacitatea ta de a influența cursul evenimentelor, în ciuda incertitudinii, eșecurilor și eșecurilor temporare Motivație și perseverență Fiți hotărât să transformați ideile în acțiuni și să vă satisfaceți nevoia de a realiza Fiți pregătiți să aveți răbdare și să continuați să încercați să vă atingeți obiectivele individuale sau de grup pe termen lung Fii rezistent la presiune, adversitate și eșec temporar Ia inițiativa Inițiază procese care creează valoare Acceptă provocările Acționați și lucrați în mod independent pentru a atinge obiectivele, respectați intențiile și îndepliniți sarcinile planificate Planificare și Management Stabiliți obiective pe termen lung, mediu și scurt Definiți prioritățile și planurile de acțiune Adaptați-vă la schimbările neprevăzute Lucrul cu alții Lucrați împreună și cooperați cu alții pentru a dezvolta idei și a le transforma în acțiune Creați Reţele de lucru Rezolvați conflictele și faceți față concurenței în mod pozitiv atunci când este necesar Învățarea prin experiență Utilizați orice inițiativă de creare de valoare ca o oportunitate de învățare Învață împreună cu alții, inclusiv cu colegii și mentorii Reflectați și învățați atât din succes, cât și din eșec (al dvs. și al altora)   Materialul de instruire va fi disponibil gratuit și în format de acces deschis prin Platforma oficială de resurse pentru educație deschisă a proiectului: https://projectspecial.eu/

Citește mai mult

O evaluare transnațională a fenomenului NEET în UE: dovezi, constatări și rezultate din proiectul SPECIAL

01/11/2022

NEET-ii sunt un grup eterogen care se confruntă cu anumite bariere pe piața muncii. De exemplu, faza de tranziție a vieții, lipsa sau experiența de muncă limitată sunt doar câteva dintre obstacolele cu care se pot confrunta tinerii pe piața muncii. O problemă semnificativă cu care se confruntă tinerii din Europa astăzi este lipsa de oportunități profesionale pentru persoanele fără studii superioare. Aceasta se referă la faptul că unele dintre cele mai joase poziții din structura organizației necesită studii superioare, deși nu este relevantă pentru postul în sine. Aceasta poate fi o problemă pentru tinerii care, dintr-un anumit motiv, nu au posibilitatea de a studia. Unii tineri pur și simplu nu au mijloacele pentru a-și finanța studiile sau poate trăiesc în zone rurale sau îndepărtate sau sunt cu dizabilități sau, din alte motive, au acces limitat la educație și formare și servicii sociale de înaltă calitate. Este mai probabil să aibă șomaj în viitor sau niveluri reduse de câștiguri viitoare. Pe lângă asta, problema poate fi lipsa de informații despre oportunitățile disponibile tinerilor. În timp ce, pe de altă parte, experiențele dăunătoare din copilărie, cum ar fi bolile mintale ale părinților, divorțul și violența domestică, au un impact asupra pierderii încrederii în alți oameni și a oportunităților limitate pentru acești tineri. Pierderea motivației este o problemă cu care se confruntă adesea tinerii. Mai mult, unii indivizi încetează să-și caute de lucru din cauza unei perioade lungi de căutare a unui loc de muncă și/sau a numeroaselor respingeri. Ei, la fel ca și tinerii care și-au pierdut încrederea în instituții, nu își pot folosi potențialul pentru a ajuta societatea. Creșterea numărului de NEET a fost condusă de criza economică din 2008-2013, precum și de apariția pandemiei de COVID-19, care a dus la o creștere a ratei la 15,2% în 2020 față de 14% în 2019. Unii dintre factorii determinanți care au ca rezultat o proporție ridicată de tineri care nu au un loc de muncă, educație sau formare sunt: incapacitatea de a studia la o instituție superioară din motive financiare sau de altă natură locuiesc într-o zonă rurală sau îndepărtată îngrijirea membrilor familiei (aceasta se aplică în special femeilor) experiențe adverse din copilărie, cum ar fi violența domestică sau divorțul boală, invaliditate pierderea motivației din cauza unei perioade lungi de căutare a unui loc de muncă și/sau a numeroaselor respingeri Pe baza tuturor celor de mai sus, proiectul SPECIAL (o inițiativă internațională cofinanțată de programul E+ al Comisiei Europene) își propune să dezvolte noi instrumente de educație și predare disponibile profesioniștilor din ecosistemul educației și formării pentru a implica mai bine tinerii, sprijinind în același timp și susținerea (re)integrarii acestora pe piața muncii și în societate în general. Raportul complet este disponibil gratuit și în versiunea multilingvă prin intermediul platformei oficiale de resurse pentru educație deschisă a proiectului: https://projectspecial.eu/

Citește mai mult

Prima întâlnire față-în-față a proiectului SPECIAL: Întâlnire transnațională de proiect în Pescara

20/06/2022

Pe 20 iunie 2022, consorțiul s-a reunit în cea de-a doua întâlnire transnațională a proiectului, susținută față-în față, în Pescara, Italy. Proiectul SPECIAL, care este dezvoltat de șapte parteneri  din șase state europene (Suedia, Italia, Islanda, Belgia, Spania și România) și este cofinanțat de Programul  Erasmus+ al Comisiei Europene, urmărește să întărească, reaprindă și mențină abilitățile ”soft” și ”de viață” ale tinerilor care nu sunt nici la școală, nici nu lucrează în Uniunea (NEETs) ca să-i ajute  să se (re)integreze în socitățile post-COVID și piețele de muncă. În timpul primei întâlniri față-în-față, partenerii și-au putut contura parteneriatul prin discuții legate de stadialitatea proiectului, aspect administrative, forma și sonținutul documentelor livrabile în lucru: platform RED (PR1) și nevoia de evaluare a grupului țintă din fiecare țară (PR2). Platforma RED, ca principal rezultat care va găzdui toate produsele proiectului (rapoarte, cursuri de formare, ghiduri și recomandări), este acum disponibilă la www.projectspecial.eu în șase limbi (engleză, spaniolă, italiană, islandeză, română și suedeză) pentru a asigura vizibilitatea și transferul rezultatelor, precum și pentru promovarea cursurilor de formare a tinerilor neangajați și neinînregistrați în școală în UE (NEETs) într-un mod intuitiv și simple, fără costuri și fără login. Mai mult, consorțiul a definit următorul produs, setul SPECIAL de cursuri de formare (PR3), luând în considerare rezultatele evaluării nevoilor de formare și cadrele europene, EntreComp și LifeComp,  pentru crearea de conținuturi atractive și eficiente pentru tinerii neangajați și neînscriși la școală.   În lunile care urmează, partenerii vor lucra la dezvoltarea și evaluarea reciprocă a conținuturilor cursurilor de formare din proiectul SPECIAL, precum și încărcarea pe platformă și implementarea subsecventă.   Urmăriți-ne pentru noutăți despre proiectul SPECIAL pe platformă și pe rețelele sociale Facebook și Youtube!

Citește mai mult

Platforma Special OER s-a deschis!

09/02/2022

Consorțiul este mândru să anunțe că prezentarea oficială al proiectului SPECIAL este acum disponibilă și deschisă publicului în linkul www.projectspecial.eu Acesta va găzdui toate informațiile despre proiect, implementarea, obiectivele și contextul acestuia, precum și o secțiune specifică care descrie partenerii implicați. Aici veți găsi, de asemenea, platforma OER unde toate rezultatele proiectului, conținuturile, cursurile și liniile directoare vor fi puse la dispoziția publicului. SPECIAL, un proiect cofinanțat de Comisia Europeană, implică un Consorțiu de 7 parteneri din 6 țări europene: Islanda, Belgia, România, Italia, Spania și Suedia. Obiectivul SPECIAL este de a consolida, reactiva și menține abilitățile „de viață” și „soft” ale NEET din UE, astfel încât să îi susțină în (re)integrarea în societățile post-COVID și pe piețele muncii. În acest scop, consorțiul va dezvolta conținuturi de formare personalizate și un set de instrumente pentru a îmbunătăți competențele soft și transversale pentru dezvoltarea carierei/angajabilitatea/auto-susținerea NEET-urilor.

Citește mai mult

Un început online pentru un nou proiect Erasmus+ SPECIAL Sprijinirea și Promovarea EntreComp prin Învățarea Inovatoare Avansată

11/11/2021

Inspectoratul Scolar Judetean Neamt s-a întâlnit pe ZOOM cu 7 Parteneri din 6 țări europene pentru o întâlnire online de inițiere în cadrul unui nou proiect Erasmus+: Sprijinirea și Promovarea EntreComp prin Invățare Inovatoare Avansată SPECIAL este un proiect co-finanțat de Programul Erasmus+ al Uniunii Europene, Acțiunea cheie 2, Parteneriatul strategic pentru educația vocațională și formare. SPECIAL își propune să consolideze, să reaprindă și să cultive competențele „de viață” și „soft” ale NEET din UE, pentru a-i susține în (re)integrarea în societățile post-COVID și pe piețele de muncă. În cadrul SPECIAL partenerii vor proiecta, dezvolta și testa programe de formare care sunt flexibile, bazate pe cerere, adaptate nevoilor țintelor și centrate pe cursanți. În cadrul acestei întâlniri, Partenerii au avut ocazia să se cunoască și să discute despre următoarele activități. Consorțiul a demarat implementarea proiectului, discutând structura și designul platformei OER în cadrul Rezultatului Proiectului 1. Apoi, partenerii au evidențiat activitatea din cadrul Rezultatul Proiectului 2, o evaluare a nevoilor transnaționale în care partenerii vor crea o hartă dinamică a NEET post-C19 și le vor compara cu EntreComp + LifeComp. Întâlnirea de lansare a reprezentat, de asemenea, o mare oportunitate pentru Parteneri de a conveni asupra logo-ului proiectului și domeniul web, pentru a stimula vizibilitatea proiectului și pentru a lansa activități de diseminare.

Citește mai mult

Aprobarea SPECIAL

01/11/2021

Proiectul SPECIAL aprobat pentru a proiecta, dezvolta, testa și valida un nou cadru de formare pentru operatorii VET, este esențial pentru: reaprinderea simțului de inițiativă al NEET menținerea percepției NEET despre conștientizarea de sine și autoeficacitatea consolidarea flexibilității și adaptării NEET la dinamica socială și a pieței muncii Întărirea abilităților sociale și de viață ale NEET îmbunătățirea oportunităților de angajare și/sau a spiritului antreprenoriale ale NEET creșterea eficienței NEET în gândirea critică și creativă pentru auto-angajare/căutare de locuri de muncă/dezvoltare de idei de afaceri Rămâneți aproape

Citește mai mult


Consorţiul nostru

Contactează-ne2021-1-IS01-KA220-VET-000027983

Sprijinul Comisiei Europene pentru producerea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi făcută responsabilă pentru nicio utilizare a informațiilor conținute în aceasta.


Legal description – Creative Commons licensing: The materials published on the SPECIAL project website are classified as Open Educational Resources' (OER) and can be freely (without permission of their creators): downloaded, used, reused, copied, adapted, and shared by users, with information about the source of their origin.