Latest news
Un cadru de consolidare a competențelor pentru implicarea și împuternicirea NEET-urilor: introducerea programelor de instruire SPECIALE

21/11/2022

Pe perioada implementării Rezultatului 2 din Proiectul SPECIAL, partenerii au cartografiat și analizat care sunt nevoile și provocările specifice care îi împiedică pe NEET să-și depășească situația de izolare/marginalizare de sfera educației și/sau de piața muncii la nivel local. Țările luate în considerare au fost cele ale Consorțiului: Islanda, Spania, Italia, România și Suedia. IHF – partenerul SPECIAL care operează la nivel internațional – a oferit o cartografiere generală a fenomenului în toată Europa. Principalele provocări păreau să se confrunte cu tinerii fără educație formală adecvată, împiedicându-i să acceseze oportunități largi de angajare și, în general, ocupații mai sigure pe termen lung pe piața muncii. Aceste tendințe sunt și mai tangibile în „textura” socio-economică a zonelor rurale, îndepărtate și izolate, care în sine nu au aceleași oportunități oferite de nodurile urbane și teritoriile centralizate. Pe baza rezultatelor reieșite din analiză, partenerii vor dezvolta o curriculă de formare, în care rezultatele învățării sunt prezentate de dinamica specifică care decurge din revizuirea literaturii de specialitate, și anume: deficitul de competențe la nivel național și internațional care par recurente și comune în toate țările. Materialul de instruire și alte produse educaționale se vor potrivi cu domeniile de formare și sub-competențe aferente a două dintre cele mai solide cadre europene de formare și educație pentru dezvoltarea atitudinii antreprenoriale și a simțului de inițiativă (adică, EntreComp); și a învăța să învețe, competențe personale și sociale (de exemplu, LifeComp). Pe baza analizei noastre, în afara cadrului par să existe mai multe domenii de interes de formare care mai mult decât altele se potrivesc cu decalajul competențelor pe care partenerii proiectelor doresc să o abordeze prin oferta lor de educație și formare. Acestea sunt: Găsirea oportunităților Identificați și profitați de oportunități de a crea valoare prin explorarea peisajului social, cultural și economic Identificați nevoile și provocările care trebuie îndeplinite Stabiliți noi conexiuni și reuniți elementele adecvate ale peisajului pentru a crea oportunități de valoare Ideea de valoare Judecă valoarea în termeni sociali, culturali și economici Recunoașteți potențialul pe care îl are o idee pentru a crea valoare și identificați modalități adecvate de a profita la maximum de ea Conștientizarea de sine și autoeficacitatea Reflectați asupra nevoilor, aspirațiilor și dorințelor dvs. pe termen scurt, mediu și lung Identificați și evaluați-vă punctele forte și punctele slabe individuale și de grup Crede în capacitatea ta de a influența cursul evenimentelor, în ciuda incertitudinii, eșecurilor și eșecurilor temporare Motivație și perseverență Fiți hotărât să transformați ideile în acțiuni și să vă satisfaceți nevoia de a realiza Fiți pregătiți să aveți răbdare și să continuați să încercați să vă atingeți obiectivele individuale sau de grup pe termen lung Fii rezistent la presiune, adversitate și eșec temporar Ia inițiativa Inițiază procese care creează valoare Acceptă provocările Acționați și lucrați în mod independent pentru a atinge obiectivele, respectați intențiile și îndepliniți sarcinile planificate Planificare și Management Stabiliți obiective pe termen lung, mediu și scurt Definiți prioritățile și planurile de acțiune Adaptați-vă la schimbările neprevăzute Lucrul cu alții Lucrați împreună și cooperați cu alții pentru a dezvolta idei și a le transforma în acțiune Creați Reţele de lucru Rezolvați conflictele și faceți față concurenței în mod pozitiv atunci când este necesar Învățarea prin experiență Utilizați orice inițiativă de creare de valoare ca o oportunitate de învățare Învață împreună cu alții, inclusiv cu colegii și mentorii Reflectați și învățați atât din succes, cât și din eșec (al dvs. și al altora)   Materialul de instruire va fi disponibil gratuit și în format de acces deschis prin Platforma oficială de resurse pentru educație deschisă a proiectului: https://projectspecial.eu/

Citește mai mult

O evaluare transnațională a fenomenului NEET în UE: dovezi, constatări și rezultate din proiectul SPECIAL

01/11/2022

NEET-ii sunt un grup eterogen care se confruntă cu anumite bariere pe piața muncii. De exemplu, faza de tranziție a vieții, lipsa sau experiența de muncă limitată sunt doar câteva dintre obstacolele cu care se pot confrunta tinerii pe piața muncii. O problemă semnificativă cu care se confruntă tinerii din Europa astăzi este lipsa de oportunități profesionale pentru persoanele fără studii superioare. Aceasta se referă la faptul că unele dintre cele mai joase poziții din structura organizației necesită studii superioare, deși nu este relevantă pentru postul în sine. Aceasta poate fi o problemă pentru tinerii care, dintr-un anumit motiv, nu au posibilitatea de a studia. Unii tineri pur și simplu nu au mijloacele pentru a-și finanța studiile sau poate trăiesc în zone rurale sau îndepărtate sau sunt cu dizabilități sau, din alte motive, au acces limitat la educație și formare și servicii sociale de înaltă calitate. Este mai probabil să aibă șomaj în viitor sau niveluri reduse de câștiguri viitoare. Pe lângă asta, problema poate fi lipsa de informații despre oportunitățile disponibile tinerilor. În timp ce, pe de altă parte, experiențele dăunătoare din copilărie, cum ar fi bolile mintale ale părinților, divorțul și violența domestică, au un impact asupra pierderii încrederii în alți oameni și a oportunităților limitate pentru acești tineri. Pierderea motivației este o problemă cu care se confruntă adesea tinerii. Mai mult, unii indivizi încetează să-și caute de lucru din cauza unei perioade lungi de căutare a unui loc de muncă și/sau a numeroaselor respingeri. Ei, la fel ca și tinerii care și-au pierdut încrederea în instituții, nu își pot folosi potențialul pentru a ajuta societatea. Creșterea numărului de NEET a fost condusă de criza economică din 2008-2013, precum și de apariția pandemiei de COVID-19, care a dus la o creștere a ratei la 15,2% în 2020 față de 14% în 2019. Unii dintre factorii determinanți care au ca rezultat o proporție ridicată de tineri care nu au un loc de muncă, educație sau formare sunt: incapacitatea de a studia la o instituție superioară din motive financiare sau de altă natură locuiesc într-o zonă rurală sau îndepărtată îngrijirea membrilor familiei (aceasta se aplică în special femeilor) experiențe adverse din copilărie, cum ar fi violența domestică sau divorțul boală, invaliditate pierderea motivației din cauza unei perioade lungi de căutare a unui loc de muncă și/sau a numeroaselor respingeri Pe baza tuturor celor de mai sus, proiectul SPECIAL (o inițiativă internațională cofinanțată de programul E+ al Comisiei Europene) își propune să dezvolte noi instrumente de educație și predare disponibile profesioniștilor din ecosistemul educației și formării pentru a implica mai bine tinerii, sprijinind în același timp și susținerea (re)integrarii acestora pe piața muncii și în societate în general. Raportul complet este disponibil gratuit și în versiunea multilingvă prin intermediul platformei oficiale de resurse pentru educație deschisă a proiectului: https://projectspecial.eu/

Citește mai mult

Prima întâlnire față-în-față a proiectului SPECIAL: Întâlnire transnațională de proiect în Pescara

20/06/2022

Pe 20 iunie 2022, consorțiul s-a reunit în cea de-a doua întâlnire transnațională a proiectului, susținută față-în față, în Pescara, Italy. Proiectul SPECIAL, care este dezvoltat de șapte parteneri  din șase state europene (Suedia, Italia, Islanda, Belgia, Spania și România) și este cofinanțat de Programul  Erasmus+ al Comisiei Europene, urmărește să întărească, reaprindă și mențină abilitățile ”soft” și ”de viață” ale tinerilor care nu sunt nici la școală, nici nu lucrează în Uniunea (NEETs) ca să-i ajute  să se (re)integreze în socitățile post-COVID și piețele de muncă. În timpul primei întâlniri față-în-față, partenerii și-au putut contura parteneriatul prin discuții legate de stadialitatea proiectului, aspect administrative, forma și sonținutul documentelor livrabile în lucru: platform RED (PR1) și nevoia de evaluare a grupului țintă din fiecare țară (PR2). Platforma RED, ca principal rezultat care va găzdui toate produsele proiectului (rapoarte, cursuri de formare, ghiduri și recomandări), este acum disponibilă la www.projectspecial.eu în șase limbi (engleză, spaniolă, italiană, islandeză, română și suedeză) pentru a asigura vizibilitatea și transferul rezultatelor, precum și pentru promovarea cursurilor de formare a tinerilor neangajați și neinînregistrați în școală în UE (NEETs) într-un mod intuitiv și simple, fără costuri și fără login. Mai mult, consorțiul a definit următorul produs, setul SPECIAL de cursuri de formare (PR3), luând în considerare rezultatele evaluării nevoilor de formare și cadrele europene, EntreComp și LifeComp,  pentru crearea de conținuturi atractive și eficiente pentru tinerii neangajați și neînscriși la școală.   În lunile care urmează, partenerii vor lucra la dezvoltarea și evaluarea reciprocă a conținuturilor cursurilor de formare din proiectul SPECIAL, precum și încărcarea pe platformă și implementarea subsecventă.   Urmăriți-ne pentru noutăți despre proiectul SPECIAL pe platformă și pe rețelele sociale Facebook și Youtube!

Citește mai mult

Platforma Special OER s-a deschis!

09/02/2022

Consorțiul este mândru să anunțe că prezentarea oficială al proiectului SPECIAL este acum disponibilă și deschisă publicului în linkul www.projectspecial.eu Acesta va găzdui toate informațiile despre proiect, implementarea, obiectivele și contextul acestuia, precum și o secțiune specifică care descrie partenerii implicați. Aici veți găsi, de asemenea, platforma OER unde toate rezultatele proiectului, conținuturile, cursurile și liniile directoare vor fi puse la dispoziția publicului. SPECIAL, un proiect cofinanțat de Comisia Europeană, implică un Consorțiu de 7 parteneri din 6 țări europene: Islanda, Belgia, România, Italia, Spania și Suedia. Obiectivul SPECIAL este de a consolida, reactiva și menține abilitățile „de viață” și „soft” ale NEET din UE, astfel încât să îi susțină în (re)integrarea în societățile post-COVID și pe piețele muncii. În acest scop, consorțiul va dezvolta conținuturi de formare personalizate și un set de instrumente pentru a îmbunătăți competențele soft și transversale pentru dezvoltarea carierei/angajabilitatea/auto-susținerea NEET-urilor.

Citește mai mult

Un început online pentru un nou proiect Erasmus+ SPECIAL Sprijinirea și Promovarea EntreComp prin Învățarea Inovatoare Avansată

11/11/2021

Inspectoratul Scolar Judetean Neamt s-a întâlnit pe ZOOM cu 7 Parteneri din 6 țări europene pentru o întâlnire online de inițiere în cadrul unui nou proiect Erasmus+: Sprijinirea și Promovarea EntreComp prin Invățare Inovatoare Avansată SPECIAL este un proiect co-finanțat de Programul Erasmus+ al Uniunii Europene, Acțiunea cheie 2, Parteneriatul strategic pentru educația vocațională și formare. SPECIAL își propune să consolideze, să reaprindă și să cultive competențele „de viață” și „soft” ale NEET din UE, pentru a-i susține în (re)integrarea în societățile post-COVID și pe piețele de muncă. În cadrul SPECIAL partenerii vor proiecta, dezvolta și testa programe de formare care sunt flexibile, bazate pe cerere, adaptate nevoilor țintelor și centrate pe cursanți. În cadrul acestei întâlniri, Partenerii au avut ocazia să se cunoască și să discute despre următoarele activități. Consorțiul a demarat implementarea proiectului, discutând structura și designul platformei OER în cadrul Rezultatului Proiectului 1. Apoi, partenerii au evidențiat activitatea din cadrul Rezultatul Proiectului 2, o evaluare a nevoilor transnaționale în care partenerii vor crea o hartă dinamică a NEET post-C19 și le vor compara cu EntreComp + LifeComp. Întâlnirea de lansare a reprezentat, de asemenea, o mare oportunitate pentru Parteneri de a conveni asupra logo-ului proiectului și domeniul web, pentru a stimula vizibilitatea proiectului și pentru a lansa activități de diseminare.

Citește mai mult

Aprobarea SPECIAL

01/11/2021

Proiectul SPECIAL aprobat pentru a proiecta, dezvolta, testa și valida un nou cadru de formare pentru operatorii VET, este esențial pentru: reaprinderea simțului de inițiativă al NEET menținerea percepției NEET despre conștientizarea de sine și autoeficacitatea consolidarea flexibilității și adaptării NEET la dinamica socială și a pieței muncii Întărirea abilităților sociale și de viață ale NEET îmbunătățirea oportunităților de angajare și/sau a spiritului antreprenoriale ale NEET creșterea eficienței NEET în gândirea critică și creativă pentru auto-angajare/căutare de locuri de muncă/dezvoltare de idei de afaceri Rămâneți aproape

Citește mai mult


Consorţiul nostru

Contactează-ne

Sprijinul Comisiei Europene pentru producerea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi făcută responsabilă pentru nicio utilizare a informațiilor conținute în aceasta.


2021-1-IS01-KA220-VET-000027983