Til baka    
Hæfnirammi fyrir þátttöku og valdeflingu NEETs: Kynning á þjálfunarnámskrám

Hæfnirammi fyrir þátttöku og valdeflingu NEETs: Kynning á þjálfunarnámskrám


Evrópska samstarfsverkefnið SPECIAL snýr að því að nýta mjúka og almenna hæfni til að auka ráðningarhæfi, styrkja starfsferil og styrkja sjálfstraust NEETs (ungt fólk sem er ekki í vinnu, námi eða þjálfun).

Við framkvæmd SPECIAL Project Result 2  kortlögðu samstarfsaðilar þær þarfir og áskoranir sem koma í veg fyrir að NEET (ungt fólk án atvinnu og menntunar) geti sigrast á einangrun/jaðarsetningu í heimi menntunar og/eða vinnumarkaðar. Um fjölþjóðlegt samstarf er að ræða og eru þátttökulöndin Ísland, Spánn, Ítalía, Rúmenía og Svíþjóð en einnig var lögð fram almenn kortlagning um meðaltal í Evrópu allri.

Svo virðist sem helstu áskoranir ungs fólks snúi að atvinnutækifærum og áreiðanlegum störfum á vinnumarkaði til lengri tíma. Þessi þróun er enn áþreifanlegri innan dreifbýlis, afskekktra og einangraðra svæða, þar sem skortur er á þeim tækifærum sem þéttbýlisstaðir og miðstýrð svæði geta boðið.

Samstarfsaðilarnir vinna nú að því að því að þróa þjálfunarnámskrá sem byggir á greiningu þeirra á færnibili NEETs.

Námsefni og önnur gögn verða í samræmi við þjálfunarsvið og tengd undirhæfni tveggja evrópskra hæfniramma; EntreComp sem snýr að frumkvöðlafærni og LifeComp sem snýr að persónulegri og félagslegri færni.

Miðað við okkar greiningu virðast nokkur áhugasvið samræmast færnibilinu sem um ræðir:

Tækifæri til að koma auga á 

 • Þekkja og grípa tækifæri til að skapa verðmæti með því að kanna félagslegt, menningarlegt og efnahagslegt landslag 
 • Greina þarfir og áskoranir sem þarf að mæta 
 • Koma á nýjum tengingum og koma saman dreifðum þáttum til að skapa tækifæri og þannig verðmæti 

Mat á hugmynd 

 • Þekkja hvaða gildi eru í félagslegu, menningarlegu og efnahagslegu tilliti 
 • Greina möguleikana sem hugmynd hefur til að skapa verðmæti og finna viðeigandi leiðir til að nýta sem best 

Sjálfsvitund og sjálfstraust 

 • Greina þarfir, vonir og óskir til skamms, meðallangs og langs tíma 
 • Þekkja og meta styrkleika og veikleika þína og hópsins þíns
 • Trú á eigin getu til að hafa áhrif á atburðarásina, þrátt fyrir óvissu, áföll og tímabundin mistök 

Hvatning og þrautseigja 

 • Að vera staðfastur í breyta hugmyndum í framkvæmd og ná árangri 
 • Þolinmæði og staðfesta í að reyna að ná langtímamarkmiðum, einstaklingar eða hópar 
 • Vera þrautseig undir álagi, mótlæti og mistök 

Að taka frumkvæði 

 • Setja af stað ferli sem skapa verðmæti
 • Taka áskorunum 
 • Starfa og vinna sjálfstætt að því að ná markmiðum, halda sig við fyrirætlanir og framkvæma fyrirhuguð verkefni 

Áætlanagerð og stjórnun 

 • Setja sér  langtíma-, meðal- og skammtímamarkmið 
 • Skilgreina forgangsröðun og aðgerðaáætlanir 
 • Laga sig að ófyrirséðum breytingum 

Vinna með öðrum 

 • Vinna saman og vinna með öðrum að því að þróa hugmyndir og koma þeim í verk 
 • Mynda tengslanet 
 • Leysa flækjur og horfast í augu við samkeppni á jákvæðan hátt þegar þörf krefur 

Að læra með reynslu 

 • Nota frumkvæði til verðmætasköpunar sem námstækifæri 
 • Læra með öðrum, þar á meðal jafnöldrum og leiðbeinendum  
 • Velta fyrir sér og að læra af bæði árangri og mistökum (þínum eigin og annarra) 

Efnið verður aðgengilegt á vefsíðu verkefnisins: https://projectspecial.eu/ 


Frétt birt, dagsetning: 21/11/2022

SAMSTARFSAÐILAR

Hafðu samband2021-1-IS01-KA220-VET-000027983

Þetta verkefni er unnið með styrk frá Erasmus+, samstarfsáætlun ESB. Útgáfa þessi endurspeglar eingöngu afstöðu höfundar og framkvæmdarstjórn ESB ber enga ábyrgð á því hvernig upplýsingar úr henni eru nýttar.


Legal description – Creative Commons licensing: The materials published on the SPECIAL project website are classified as Open Educational Resources' (OER) and can be freely (without permission of their creators): downloaded, used, reused, copied, adapted, and shared by users, with information about the source of their origin.