Ultimele ştiri!

Despre proiect

SPECIAL vizează să consolideze, să reaprindă și să cultive competențele „de viață” și „fine” ale NEET-urilor din UE, astfel încât să le susțină în (re)integrarea în societățile post-COVID și pe piețele muncii.
O atenție specială va fi acordată NEET-urilor din zonele non-urbane, după cum indică datele (EUROSTAT, EUROFOUND), dezavantajate exponențial în accesarea formării și educației. SPECIAL acordă prioritate adaptării practicilor VET (exercitate de formatori, mediatori și personal) la nevoile actuale şi viitoare ale economiei și societății.

Rezultatele noastre

Consorţiul nostru

Contactează-ne2021-1-IS01-KA220-VET-000027983

Sprijinul Comisiei Europene pentru producerea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi făcută responsabilă pentru nicio utilizare a informațiilor conținute în aceasta.


Legal description – Creative Commons licensing: The materials published on the SPECIAL project website are classified as Open Educational Resources' (OER) and can be freely (without permission of their creators): downloaded, used, reused, copied, adapted, and shared by users, with information about the source of their origin.