Pregătirea noastră

Desen tehnic și 3D
Managementul afacerilor și antreprenoriat
Managementul rețelelor sociale
Conștientizarea de sine și autoeficacitatea și gândirea critică și mentalitatea axată pe creștere

Ultimele ştiri!

Despre proiect

SPECIAL vizează să consolideze, să reaprindă și să cultive competențele „de viață” și „fine” ale NEET-urilor din UE, astfel încât să le susțină în (re)integrarea în societățile post-COVID și pe piețele muncii.
O atenție specială va fi acordată NEET-urilor din zonele non-urbane, după cum indică datele (EUROSTAT, EUROFOUND), dezavantajate exponențial în accesarea formării și educației. SPECIAL acordă prioritate adaptării practicilor VET (exercitate de formatori, mediatori și personal) la nevoile actuale şi viitoare ale economiei și societății.

Rezultatele noastre

Consorţiul nostru

Contactează-ne

Sprijinul Comisiei Europene pentru producerea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi făcută responsabilă pentru nicio utilizare a informațiilor conținute în aceasta.


2021-1-IS01-KA220-VET-000027983