Înapoi    
Un început online pentru un nou proiect Erasmus+ SPECIAL Sprijinirea și Promovarea EntreComp prin Învățarea Inovatoare Avansată

Un început online pentru un nou proiect Erasmus+ SPECIAL Sprijinirea și Promovarea EntreComp prin Învățarea Inovatoare Avansată


ZOOM 11.11. 2021

Inspectoratul Scolar Judetean Neamt s-a întâlnit pe ZOOM cu 7 Parteneri din 6 țări europene pentru o întâlnire online de inițiere în cadrul unui nou proiect Erasmus+: Sprijinirea și Promovarea EntreComp prin Invățare Inovatoare Avansată SPECIAL este un proiect co-finanțat de Programul Erasmus+ al Uniunii Europene, Acțiunea cheie 2, Parteneriatul strategic pentru educația vocațională și formare.

SPECIAL își propune să consolideze, să reaprindă și să cultive competențele „de viață” și „soft” ale NEET din UE, pentru a-i susține în (re)integrarea în societățile post-COVID și pe piețele de muncă. În cadrul SPECIAL partenerii vor proiecta, dezvolta și testa programe de formare care sunt flexibile, bazate pe cerere, adaptate nevoilor țintelor și centrate pe cursanți. În cadrul acestei întâlniri, Partenerii au avut ocazia să se cunoască și să discute despre următoarele activități.

Consorțiul a demarat implementarea proiectului, discutând structura și designul platformei OER în cadrul Rezultatului Proiectului 1. Apoi, partenerii au evidențiat activitatea din cadrul Rezultatul Proiectului 2, o evaluare a nevoilor transnaționale în care partenerii vor crea o hartă dinamică a NEET post-C19 și le vor compara cu EntreComp + LifeComp. Întâlnirea de lansare a reprezentat, de asemenea, o mare oportunitate pentru Parteneri de a conveni asupra logo-ului proiectului și domeniul web, pentru a stimula vizibilitatea proiectului și pentru a lansa activități de diseminare.


Data încărcării știrilor: 11/11/2021

Consorţiul nostru

Contactează-ne2021-1-IS01-KA220-VET-000027983

Sprijinul Comisiei Europene pentru producerea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi făcută responsabilă pentru nicio utilizare a informațiilor conținute în aceasta.


Legal description – Creative Commons licensing: The materials published on the SPECIAL project website are classified as Open Educational Resources' (OER) and can be freely (without permission of their creators): downloaded, used, reused, copied, adapted, and shared by users, with information about the source of their origin.