Înapoi    
Întâlnirea transnațională finală a proiectului SPECIAL la Húsavík

Întâlnirea transnațională finală a proiectului SPECIAL la Húsavík


Húsavík 13 .06.2023

Pe data de 13 iunie 2023 , consorțiul s-a întrunit la Húsavík - Islanda, pentru a patra și ultima întâlnire transnațională a proiectului SPECIAL.

Proiectul SPECIAL, care a început în anul 2021, reunește șapte parteneri din șase țări europene (Suedia, Italia, Islanda, Belgia, Spania și România) fiind cofinanțat de Programul Erasmus+ al Comisiei Europene, își propune să consolideze, să reaprindă și să întrețină „competențe de viață” și „competențe soft” ale tinerilor care nu studiază și nici nu lucrează în Uniunea Europeană (NEET) pentru a-i sprijini să se (re)integreze în societățile post-COVID și pe piețele muncii.

În timpul întâlnirii, partenerii au putut discuta despre stadiul materialelor livrabile ale proiectului și despre activitățile care urmează în ultima parte a desfășurării proiectului menționat. Întâlnirea față în față a fost o șansă importantă de a aprofunda aspecte ca: evaluarea, aspectele administrative, precum și comunicarea produselor proiectului.

În ultimele săptămâni ale proiectului, partenerii vor lucra la dezvoltarea Ghidurilor Operaționale PR4 și a Recomandării Politicii, cele 2 livrabile care sunt relevante din punct de vedere strategic pentru finalitățile proiectului și sustenabilitatea acestuia.

Setul de instrumente SPECIAL Training Toolkit (PR3) este finalizat și încărcat pe platforma dedicată proiectului. Conținuturile de formare sunt accesibile, atractive și eficiente pentru tinerii care nu urmează o formă de învățământ și nici nu sunt angajați. Platforma OER, găzduiește produsele rezultate din proiect (rapoarte, instruire, linii directoare și recomandări) și este acum disponibilă pe www.projectspecial.eu în șase limbi (engleză, spaniolă, italiană, islandeză, română și suedeză).

Întâlnirea de la Húsavík a fost o șansă grozavă de a învăța din activitatea noastră și de a consolida legăturile pentru o colaborare ulterioară.

Rămâneți la curent cu noutățile proiectului SPECIAL prin intermediul platformei și al rețelelor sociale Facebook și Youtube !


Data încărcării știrilor: 13/06/2023

Consorţiul nostru

Contactează-ne2021-1-IS01-KA220-VET-000027983

Sprijinul Comisiei Europene pentru producerea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi făcută responsabilă pentru nicio utilizare a informațiilor conținute în aceasta.


Legal description – Creative Commons licensing: The materials published on the SPECIAL project website are classified as Open Educational Resources' (OER) and can be freely (without permission of their creators): downloaded, used, reused, copied, adapted, and shared by users, with information about the source of their origin.