Webinars

Full

#1

#2

#3

Despre proiect

SPECIAL vizează proiectarea, furnizarea și exploatarea conținutului inovator de formare care încorporează gândirea agilă ca un cadru umbrelă pentru dezvoltarea soft-skills. Programele SPECIAL de proiectare, dezvoltare și testare sunt flexibile, bazate pe cerere, adaptate nevoilor țintelor și centrate pe cursanți.

Formarea SPECIAL exploatează abilitățile fine și transversale pentru dezvoltarea carierei/angajabilitatea/auto-împuternicirea NEET-urilor. Proiectul este flexibil prin proiectare: SPECIAL este adaptabil la dimensiunea transsectorială și transnațională pentru a gestiona cu succes tranziția cursanților de la condiția de izolare „economică” la solicitanți de locuri de muncă motivaţi/ antreprenori cu aspiraţii.

Pentru a face acest lucru, proiectul SPECIAL își propune să proiecteze, să dezvolte, să testeze și să valideze un nou cadru de formare pentru operatorii VET, care este esențial pentru:

  1. reaprinderea simțului de inițiativă al NEET
  2. creşterea percepției NEET-urilor despre conștientizarea de sine și autoeficacitate
  3. consolidarea flexibilităţii și adaptării NEET-ilor la dinamica socială și a pieței muncii
  4. dezvoltarea abilităților sociale și de viață ale NEET
  5. să crească oportunitățile de angajare și/sau spiritul antreprenorial al NEET-urilor
  6. creșterea competențelor NEET-urilor în gândirea critică și creativă pentru autoangajare/căutarea unui loc de muncă/dezvoltarea ideilor de afaceri

Consorţiul nostru

Contactează-ne2021-1-IS01-KA220-VET-000027983

Sprijinul Comisiei Europene pentru producerea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi făcută responsabilă pentru nicio utilizare a informațiilor conținute în aceasta.


Legal description – Creative Commons licensing: The materials published on the SPECIAL project website are classified as Open Educational Resources' (OER) and can be freely (without permission of their creators): downloaded, used, reused, copied, adapted, and shared by users, with information about the source of their origin.