Pregătirea noastră

Formarea SPECIAL bazată pe nevoile NEET-urilor va decurge din două dintre cele mai solide și fiabile cadre ale UE în domeniul educației și formării: EntreComp și LifeComp. SPECIAL analizează cele mai bune practici și studii de caz disponibile pentru a (re)introduce NEET în educație și formare, astfel încât să îi susțină în dezvoltarea potențialului lor de angajare/ căutare de locuri de muncă/dezvoltarea spiritului antreprenorial.

Materialul de instruire va răspunde nevoilor tuturor țintelor identificate. În conformitate cu Recomandarea Consiliului privind VET pentru competitivitate durabilă, echitate socială și reziliență (2020/C 417/01), SPECIAL va:

  • proiecta un model de formare care este conceput pentru a fi readaptat/adaptabil la piața muncii, la nevoile sectoriale sau individuale de perfecționare sau de recalificare
  • oferi resurse de formare și educație care sunt centrate pe cursant, acces la învățare față în față și la învățare digitală sau mixtă pe căi flexibile și modulare
  • aborda oportunități de dezvoltare a competențelor și îmbunătățirea perspectivei de angajare a cetățenilor UE și a participării în societate – în conformitate cu „Spre Spațiul Educațional European „25”
  • oferi studenților VET formare de înaltă calitate și inovatoare, adaptată pe competențe pentru muncă, dezvoltare personală care îi ajută să obțină sau să creeze noi locuri de muncă

Descoperă cursurile noastre

Desen tehnic și 3D
Managementul afacerilor și antreprenoriat
Managementul rețelelor sociale
Conștientizarea de sine și autoeficacitatea &gândirea critică și mentalitatea axată pe creștere

Consorţiul nostru

Contactează-ne

Sprijinul Comisiei Europene pentru producerea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi făcută responsabilă pentru nicio utilizare a informațiilor conținute în aceasta.


2021-1-IS01-KA220-VET-000027983