Înapoi    
O evaluare transnațională a fenomenului NEET în UE: dovezi, constatări și rezultate din proiectul SPECIAL

O evaluare transnațională a fenomenului NEET în UE: dovezi, constatări și rezultate din proiectul SPECIAL


NEET-ii sunt un grup eterogen care se confruntă cu anumite bariere pe piața muncii. De exemplu, faza de tranziție a vieții, lipsa sau experiența de muncă limitată sunt doar câteva dintre obstacolele cu care se pot confrunta tinerii pe piața muncii.

O problemă semnificativă cu care se confruntă tinerii din Europa astăzi este lipsa de oportunități profesionale pentru persoanele fără studii superioare. Aceasta se referă la faptul că unele dintre cele mai joase poziții din structura organizației necesită studii superioare, deși nu este relevantă pentru postul în sine. Aceasta poate fi o problemă pentru tinerii care, dintr-un anumit motiv, nu au posibilitatea de a studia.

Unii tineri pur și simplu nu au mijloacele pentru a-și finanța studiile sau poate trăiesc în zone rurale sau îndepărtate sau sunt cu dizabilități sau, din alte motive, au acces limitat la educație și formare și servicii sociale de înaltă calitate. Este mai probabil să aibă șomaj în viitor sau niveluri reduse de câștiguri viitoare.

Pe lângă asta, problema poate fi lipsa de informații despre oportunitățile disponibile tinerilor. În timp ce, pe de altă parte, experiențele dăunătoare din copilărie, cum ar fi bolile mintale ale părinților, divorțul și violența domestică, au un impact asupra pierderii încrederii în alți oameni și a oportunităților limitate pentru acești tineri. Pierderea motivației este o problemă cu care se confruntă adesea tinerii.

Mai mult, unii indivizi încetează să-și caute de lucru din cauza unei perioade lungi de căutare a unui loc de muncă și/sau a numeroaselor respingeri. Ei, la fel ca și tinerii care și-au pierdut încrederea în instituții, nu își pot folosi potențialul pentru a ajuta societatea.

Creșterea numărului de NEET a fost condusă de criza economică din 2008-2013, precum și de apariția pandemiei de COVID-19, care a dus la o creștere a ratei la 15,2% în 2020 față de 14% în 2019. Unii dintre factorii determinanți care au ca rezultat o proporție ridicată de tineri care nu au un loc de muncă, educație sau formare sunt:

  • incapacitatea de a studia la o instituție superioară din motive financiare sau de altă natură
  • locuiesc într-o zonă rurală sau îndepărtată
  • îngrijirea membrilor familiei (aceasta se aplică în special femeilor)
  • experiențe adverse din copilărie, cum ar fi violența domestică sau divorțul
  • boală, invaliditate
  • pierderea motivației din cauza unei perioade lungi de căutare a unui loc de muncă și/sau a numeroaselor respingeri

Pe baza tuturor celor de mai sus, proiectul SPECIAL (o inițiativă internațională cofinanțată de programul E+ al Comisiei Europene) își propune să dezvolte noi instrumente de educație și predare disponibile profesioniștilor din ecosistemul educației și formării pentru a implica mai bine tinerii, sprijinind în același timp și susținerea (re)integrarii acestora pe piața muncii și în societate în general.

Raportul complet este disponibil gratuit și în versiunea multilingvă prin intermediul platformei oficiale de resurse pentru educație deschisă a proiectului: https://projectspecial.eu/


Data încărcării știrilor: 01/11/2022

Consorţiul nostru

Contactează-ne2021-1-IS01-KA220-VET-000027983

Sprijinul Comisiei Europene pentru producerea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi făcută responsabilă pentru nicio utilizare a informațiilor conținute în aceasta.


Legal description – Creative Commons licensing: The materials published on the SPECIAL project website are classified as Open Educational Resources' (OER) and can be freely (without permission of their creators): downloaded, used, reused, copied, adapted, and shared by users, with information about the source of their origin.