Înapoi    
Dovezi, constatări și rezultate din proiectul SPECIAL Orientări operaționale și Recomandări de politică

Dovezi, constatări și rezultate din proiectul SPECIAL Orientări operaționale și Recomandări de politică


SPECIAL își propune să consolideze, să reaprindă și să cultive competențele „de viață” și „soft” ale NEET din UE, astfel încât să îi susțină în (re)integrarea în societățile post-COVID și pe piețele muncii. Proiectul vizează proiectarea, furnizarea și exploatarea conținutului inovator de formare care încorporează gândirea agilă ca un cadru umbrelă pentru dezvoltarea competențelor soft. SPECIAL este un proiect cofinanțat de Programul Erasmus+ al Comisiei Europene, Acțiunea Cheie 2, Parteneriate strategice pentru VET - Parteneriate de cooperare în educația și formarea profesională. SPECIAL implică șapte organizații din șase țări europene (România, Spania, Belgia, Islanda, Suedia, Italia).

Conform datelor din 2021 de la EUROSTAT, în noiembrie 2020, aproape 3,2 milioane de persoane cu vârsta sub 25 de ani erau șomeri. Comparativ cu noiembrie 2019, șomajul în rândul tinerilor a crescut cu 456.000 de unități, adică 9,3 milioane de persoane „nu au un loc de muncă, nu urmează o formă de educație sau formare”, numărul NEETs este în creștere: pandemia de COVID-19 a exacerbat limitările multor tineri europeni care se confruntă deja cu riscul de marginalizare socio-economică cu repercusiuni grave asupra sănătății mintale și bunăstării lor (EUROFOUND, mai 2021).

Unii dintre factorii determinanți care au ca rezultat o proporție ridicată de tineri care nu au un loc de muncă, educație sau formare sunt:

 • incapacitatea de a studia la o instituție superioară din motive financiare sau de altă natură;
 • locuiesc într-o zonă rurală sau îndepărtată;
 • îngrijirea membrilor familiei (aceasta se aplică în special femeilor);
 • experiențe adverse din copilărie, cum ar fi violența domestică sau divorțul părinților;
 • boală, invaliditate;
 • pierderea motivației din cauza unei perioade lungi de căutare a unui loc de muncă și/sau a numeroaselor respingeri;

În acest context, SPECIAL a identificat domenii de formare și educație care pot alimenta și declanșa simțul de inițiativă al NEET, astfel încât să -i motiveze în depășirea stării lor de izolare. Proiectul vizează proiectarea, furnizarea și exploatarea conținutului inovator de formare care încorporează gândirea agilă ca un cadru umbrelă pentru dezvoltarea abilităților soft.

Pe măsură ce proiectul se apropie de încheierea oficială, partenerii sunt acum în proces de finalizare a ultimelor două rezultate majore ale PR4; dezvoltarea Ghidului Operațional și a Recomandării de Politici. Cele 2 rezultate sunt relevante din punct de vedere strategic pentru continuitatea proiectului și sustenabilitatea acestuia.

 1. Un set de linii directoare operaționale și teoretice pentru a promova preluarea rezultatelor proiectului dincolo de sfera parteneriatului și de amploarea proiectului. Acest document servește drept „moștenire digitală” a proiectului SPECIAL. Este o compilație de informații critice și constatări și rezultate cheie care au apărut în timpul implementării proiectului. Cu toate acestea, este mult mai mult decât o simplă arhivă; reprezintă un ghid fundamental pentru oricine dorește să valorifice pe deplin rezultatele și experiențele dobândite pe parcursul călătoriei SPECIAL:
 • Oferă îndrumări celor care doresc să încorporeze curriculum-ul de formare SPECIAL în practicile lor profesionale și mediile operaționale;
 • Acest document ar putea reprezenta un atu valoros pentru organizațiile și persoanele care doresc să transfere și să folosească proiectul SPECIAL și reformarea acestuia în diverse contexte.
 • Cei care doresc să dezvolte inițiative inspirate de SPECIAL vor găsi în acest document  un izvor de inspirație și îndrumare.
 1. Recomandări de politici care informează factorii de decizie politică și părțile interesate relevante cu privire la dinamica angajamentului și includerii NEETs pentru a le hrăni sentimentul de inițiativă și proactivitate. Acesta folosește experiența și rezultatele proiectului ca elemente și recomandări pentru „politică și practică” și stabilește legături operaționale și politice clare între proiect și nivelul politicii publice. Acest document - Recomandări SPECIALE de politici - sunt o referință bună, oportună și de încredere pentru noile acțiuni de guvernare care vizează susținerea noilor „declanșatori” politici pentru abilitarea tinerilor, dezvoltarea simțului inițiativei și a atitudinii antreprenoriale în rândul tinerilor. Recomandările SPECIALE de politică:
 • să furnizeze dovezi privind domeniile cheie de interes care ar trebui abordate de factorii de decizie politică pentru a spori oportunitățile de emancipare socio-economică a persoanelor expuse riscului de marginalizare (NEETs).
 • să indice o imagine de ansamblu concisă și cuprinzătoare a celor mai relevante acte legislative/politici și programe ale U.E. în domeniul educației și formării, pe care factorii de decizie locali și regionali ar trebui să le adapteze și să le integreze în cadrul lor de guvernanță.
 • să evidențieze acele intervenții strategice de care beneficiază nu numai NEETs, ci și întregul ecosistem de practicieni și părți interesate implicate (furnizori VET, centre de ocupare a forței de muncă etc.), precum și reactivitatea acestora la fenomenul șomajului în rândul tinerilor și dezangajării sociale.

Ambele documente vor fi accesibile în versiunea gratuită în șase limbi (engleză, spaniolă, italiană, islandeză, română și suedeză), și pot fi vizualizate din luna octombrie 2023 pe platforma oficială de resurse Open Education a proiectului.: https://projectspecial.eu .

Rămâneți la curent cu noutățile proiectului SPECIAL prin intermediul platformei și al rețelelor sociale Facebook și Youtube !


Data încărcării știrilor: 27/10/2023

Consorţiul nostru

Contactează-ne2021-1-IS01-KA220-VET-000027983

Sprijinul Comisiei Europene pentru producerea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi făcută responsabilă pentru nicio utilizare a informațiilor conținute în aceasta.


Legal description – Creative Commons licensing: The materials published on the SPECIAL project website are classified as Open Educational Resources' (OER) and can be freely (without permission of their creators): downloaded, used, reused, copied, adapted, and shared by users, with information about the source of their origin.