Ghid SPECIAL

Operational Guidelines
Policy Recommendations

Partenerii vor produce un set de reguli operaționale și teoretice pentru a promova preluarea rezultatelor și a livrabilelor proiectului dincolo de sfera parteneriatului și de amploarea proiectului.

Acest document va integra și susține rezultatele proiectului după încheierea cofinanțării de la Erasmus+, permițând altor operatori din UE din domeniul formării și educației pentru NEET să valorifice experiența partenerilor, să refolosească și să readapteze rezultatele proiectelor în contextul lor operațional și să implementeze inițiative și programe de formare SPECIAL pentru a declanșa aceleași beneficii întâlnite de parteneri.

Acest document va evidenția lecțiile operaționale învățate din perspectiva a ceea ce a funcționat și a ceea ce ar fi putut fi îmbunătățit pe baza executării și desfășurării instruirii SPECIAL, de-a lungul următoarelor elemente:

  • organizarea instruirii
  • comunicarea cu tinta
  • grupuri și potențiali participanți
  • înscriere
  • managementul clasei
  • învățare combinată și livrare online
  • motivația cursanților și managementul clasei
  • feedback-ul elevilor
  • sugestii despre cum să oferiți cel mai bine formarea în diverse cadre operaționale

Consorţiul nostru

Contactează-ne2021-1-IS01-KA220-VET-000027983

Sprijinul Comisiei Europene pentru producerea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi făcută responsabilă pentru nicio utilizare a informațiilor conținute în aceasta.


Legal description – Creative Commons licensing: The materials published on the SPECIAL project website are classified as Open Educational Resources' (OER) and can be freely (without permission of their creators): downloaded, used, reused, copied, adapted, and shared by users, with information about the source of their origin.