Înapoi    
Eveniment  Multiplicator SPECIAL: Inspectoratul Școlar Județean Neamț – România

Eveniment Multiplicator SPECIAL: Inspectoratul Școlar Județean Neamț – România


SPECIAL își propune să consolideze, să reaprindă și să cultive competențele „de viață” și „soft” ale NEETs din UE, astfel încât să îi susțină în (re)integrarea în societățile post-COVID și pe piețele muncii. Proiectul vizează proiectarea, furnizarea și exploatarea conținutului inovator de formare care încorporează gândirea agilă ca un cadru umbrelă pentru dezvoltarea competențelor soft. SPECIAL este un proiect cofinanțat de Programul Erasmus+ al Comisiei Europene, Acțiunea Cheie 2, Parteneriate strategice pentru VET - Parteneriate de cooperare în educația și formarea profesională. SPECIAL implică șapte organizații din șase țări europene (România, Spania, Belgia, Islanda, Suedia, Italia).

Evenimentul Multiplicator al SPECIALULUI ERASMUS+ -Sprijin și Promovare EntreComp prin Învățare Avansată Inovatoare - 2021-1-IS01-KA220-VET-000027983 a fost organizat de ISJ Neamț , conform programului, pe 1 septembrie 2023, la Grand Hotel Ceahlău în Piatra Neamț.

În organizarea ME au fost implicați: managerul de proiect, echipa de proiect. Printre persoanele invitate s-au numărat reprezentanți ai instituțiilor de învățământ din județul Neamț , directori de școli gimnaziale și licee, reprezentanți ai Casei Corpului Didactic Neamț , Consiliul Județean Neamț , cadre didactice, specialiști și formatori VET -82 persoane.

În cadrul acestui eveniment au participat opt vorbitori, care au prezentat și explicat interactiv următoarele puncte: obiectivele proiectului, partenerii, logistica muncii, toate secțiunile platformei SPECIAL, kit-ul de instrumente creat în cadrul proiectului etc.

Toți participanții la Evenimentul Multiplicator au primit o mapă de prezentare care a inclus prezentarea proiectului, platforma SPECIALĂ, produsele intelectuale (PR) și câteva obiecte gravate cu sigla proiectului: pixuri, brelocuri, agende, postere.

Un aspect pozitiv a fost faptul că echipa de proiect a ISJ Neamț a desfășurat o sesiune de lucru interactivă cu participanții care au folosit diferite gadget-uri, privind modul de utilizare a platformei SPECIAL, modul de finalizare a modulelor de instruire, modul de obținere a feedback-ului prin testarea cunoștințelor dobândite și modul de obținere a certificatului electronic.

Echipa de proiect a ISJ Neamț a distribuit chestionare de feedback tuturor participanților ME pentru a colecta date și informații utile pentru îmbunătățirea proiectului. După analiza și centralizarea răspunsurilor participanților ME la chestionarele aplicate - cu referire la organizarea evenimentului, se pot trage următoarele concluzii:

  • participanții au apreciat platforma SPECIAL ca: interactivă, inovatoare, bine organizată, accesibilă, foarte bine structurată, atractivă, cu elemente IT inovatoare.
  • participanții au apreciat și platforma SPECIAL pentru calitatea și diversitatea domeniilor în care poate fi utilizată, având un caracter transversal și adaptabil.
  • participanții au remarcat și faptul că materialele și conținuturile platformei pot fi accesate în orice moment, gratuit, multilingvistic și în ritm propriu, nefiind limitative temporal.
  • reprezentanții autorităților consideră livrabilele de pe platforma SPECIAL relevante și foarte utile, considerând că sunt surse bune de utilizat pentru creșterea implicării NEETs în sesiuni de învățare, formare, inițiativă și inserție pe piața muncii .

Echipa SPECIAL a Inspectoratului Școlar Județean Neamț - România a invitat participanții să devină membri ai comunității SPECIAL și de asemenea , a folosit Evenimentul Multiplicator ca pe o oportunitate pentru a asigura diseminarea, promovarea și vizibilitatea proiectului.

Rămâneți la curent cu noutățile proiectului SPECIAL prin intermediul platformei și al rețelelor sociale Facebook și Youtube !


Data încărcării știrilor: 01/09/2023

Consorţiul nostru

Contactează-ne2021-1-IS01-KA220-VET-000027983

Sprijinul Comisiei Europene pentru producerea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi făcută responsabilă pentru nicio utilizare a informațiilor conținute în aceasta.


Legal description – Creative Commons licensing: The materials published on the SPECIAL project website are classified as Open Educational Resources' (OER) and can be freely (without permission of their creators): downloaded, used, reused, copied, adapted, and shared by users, with information about the source of their origin.