Tillbaka    
SPECIAL OER-plattform öppnad!

SPECIAL OER-plattform öppnad!


Konsortiet är stolta över att kunna meddela att SPECIAL-projektets officiella öppningssida nu är tillgänglig och öppen för allmänheten i länken www.projectspecial.eu

Den kommer att innehålla all projektinformation, genomförande, dess mål och bakgrund samt ett särskilt avsnitt som beskriver de berörda parterna. Här hittar du också OER-plattformen där alla projektresultat, innehåll, utbildningar och riktlinjer kommer att finnas fritt tillgängliga för allmänheten.

SPECIAL, ett projekt som medfinansieras av Europeiska kommissionen, involverar ett konsortium med 7 partner från 6 europeiska länder: Island, Belgien, Rumänien, Italien, Spanien och Sverige.

Syftet med SPECIAL är att stärka, återuppliva och vårda "levande" och "mjuka" färdigheter hos EU:s NEETs för att integreras i samhällen och arbetsmarknader efter covid-19. I detta syfte kommer konsortiet att utveckla skräddarsytt utbildningsinnehåll och verktygslåda för att förbättra mjuka och övergripande färdigheter för karriärutveckling/anställbarhet/självbestämmande NEETs.


Datum för uppladdning av nyheter: : 09/02/2022

PARTNERS

Kontakta oss2021-1-IS01-KA220-VET-000027983

Europeiska kommissionens stöd för framställningen av denna publikation utgör inte ett godkännande av innehållet, som endast återspeglar författarnas åsikter, och kommissionen kan inte hållas ansvarig för någon användning av informationen i den.


Legal description – Creative Commons licensing: The materials published on the SPECIAL project website are classified as Open Educational Resources' (OER) and can be freely (without permission of their creators): downloaded, used, reused, copied, adapted, and shared by users, with information about the source of their origin.