Riktlinjer för SPECIAL

Operational Guidelines
Policy Recommendations

Partners kommer att ta fram en uppsättning operativa och teoretiska riktlinjer för att främja användningen av projektresultat och resultat som ligger utanför partnerskapets omfattning och projektets omfattning.

Detta dokument kommer att integrera och upprätthålla projektresultat även efter det att medfinansieringen från Erasmus+ avslutats, vilket gör det möjligt för andra EU-aktörer på området utbildning och yrkesutbildning för NEETs att utnyttja partnernas erfarenheter, återanvända och återanpassa projektresultat i sitt operativa sammanhang och genomföra SPECIALs initiativ och utbildningsprogram för att erbjuda samma fördelar som partnerna har tillgång till.

Detta dokument visar på de operationella lärdomarna utgående från det som fungerat och det som inte fungerat och som kunde ha förbättrats på basen av genomförandet av SPECIAL-utbildningen, i form av följande faktorer:

  • organisationen av utbildningen
  • kommunikation med mål
  • grupper och potentiella deltagare
  • inskrivning
  • klassrumshantering
  • blandat lärande och online-leverans
  • elevernas motivation och klassrumshantering
  • elevernas feedback
  • förslag på hur du bäst kan erbjuda utbildning i olika miljöer

PARTNERS

Kontakta oss2021-1-IS01-KA220-VET-000027983

Europeiska kommissionens stöd för framställningen av denna publikation utgör inte ett godkännande av innehållet, som endast återspeglar författarnas åsikter, och kommissionen kan inte hållas ansvarig för någon användning av informationen i den.


Legal description – Creative Commons licensing: The materials published on the SPECIAL project website are classified as Open Educational Resources' (OER) and can be freely (without permission of their creators): downloaded, used, reused, copied, adapted, and shared by users, with information about the source of their origin.