Webinars

Full

#1

#2

#3

Projekt

SPECIAL riktar sig till design, tillhandahållande och utnyttjande av innovativt utbildningsinnehåll som integrerar agilt tänkande som ett paraplyramverk för mjuk kompetensutveckling. SPECIAL utformar, utvecklar och testar utbildningar som är flexibla, efterfrågestyrda, skräddarsydda efter målbehov samt är elevcentrerade.

SPECIAL-utbildningen utnyttjar mjuka och övergripande färdigheter för karriärutveckling/anställbarhet/självbestämmande för NEETs. Projektet är flexibelt till sin natur: SPECIAL är anpassningsbart till transsektoriell och transnationell dimension för att framgångsrikt hantera elever i deras övergång från att vara "ekonomiskt" isolerade till att bli motiverade arbetssökande / blivande entreprenörer.

För att göra detta syftar SPECIAL-projektet till att utforma, utveckla, testa och validera en ny utbildningsram för yrkesutbildningsoperatörer som bidrar till att:

  1. återskapa NEETs känsla för att ta initiativ
  2. sporra NEETs för att arbeta med självkännedom och -effektivitet
  3. stärka NEETs flexibilitet och anpassning till social och marknadsmässig arbetsdynamik
  4. förbättra NEETs sociala färdigheter
  5. förbättra NEETs möjligheter att få jobb och stärka deras företagaranda
  6. öka NEETs förmåga till kritiskt och kreativt tänkande för jobbsökande/utveckling av affärsidéer.

PARTNERS

Kontakta oss2021-1-IS01-KA220-VET-000027983

Europeiska kommissionens stöd för framställningen av denna publikation utgör inte ett godkännande av innehållet, som endast återspeglar författarnas åsikter, och kommissionen kan inte hållas ansvarig för någon användning av informationen i den.


Legal description – Creative Commons licensing: The materials published on the SPECIAL project website are classified as Open Educational Resources' (OER) and can be freely (without permission of their creators): downloaded, used, reused, copied, adapted, and shared by users, with information about the source of their origin.