Vår utvärdering

Sammanfattning
Executive Matrix

Enligt uppgifter från Eurostat 20 november var nästan 3,2 miljoner människor <25 år arbetslösa under november 2020. Jämfört med den 19 november ökade ungdomsarbetslösheten med 456 000 enheter. Med 9,3 miljoner människor "som inte arbetar, tränar eller utbildar sig" ökar antalet NEETs: COVID-19-utbrottet förvärrade förhållandena för många unga européer som redan står inför risken för socioekonomisk marginalisering med allvarliga återverkningar på deras psykiska hälsa och välbefinnande (Eurofound, maj 2021). I denna utvärdering, kommer partners att:

  1. kartlägga vilka särskilda behov och utmaningar som hindrar NEETs att övervinna sin situation med isolering/marginalisering från utbildnings- och/eller arbetsmarknaderna.
  2. konsolidera resultaten. Fenomenet med NEETs är relevant för EU, men enligt Eurostat finns det betydande strukturella skillnader mellan medlemsstaterna. Samtidigt som man fortfarande tar hänsyn till landsspecifika trender kommer partnerna att fokusera på gemensamma nämnare som uppstår på EU-nivå
  3. identifiera utbildningsområden som kan vårda och trigga NEETs initiativförmåga för att motivera dem att övervinna sitt tillstånd av isolering
  4. bedöma utbildningsdimensionen enligt de båda ramarna för att möta de mest relevanta behoven

PARTNERS

Kontakta oss2021-1-IS01-KA220-VET-000027983

Europeiska kommissionens stöd för framställningen av denna publikation utgör inte ett godkännande av innehållet, som endast återspeglar författarnas åsikter, och kommissionen kan inte hållas ansvarig för någon användning av informationen i den.


Legal description – Creative Commons licensing: The materials published on the SPECIAL project website are classified as Open Educational Resources' (OER) and can be freely (without permission of their creators): downloaded, used, reused, copied, adapted, and shared by users, with information about the source of their origin.