Tillbaka    
SPECIAL Godkänd

SPECIAL Godkänd


En bra nyhet om Erasmus+-programmet

Det godkända SPECIAL-projektet skall utforma, utveckla, testa och validera en ny utbildningsram för yrkesutbildningsoperatörer som är avgörande för att:

  1. återskapa NEETs känsla för att ta initiativ
  2. sporra NEETs för att arbeta med självkännedom och -effektivitet
  3. stärka NEETs flexibilitet och anpassning till social och marknadsmässig arbetsdynamik
  4. förbättra NEETs sociala färdigheter
  5. förbättra NEETs möjligheter att få jobb och stärka deras företagaranda
  6. öka NEETs förmåga till kritiskt och kreativt tänkande för jobbsökande/utveckling av affärsidéer

Stay Tuned


Datum för uppladdning av nyheter: : 01/11/2021

PARTNERS

Kontakta oss2021-1-IS01-KA220-VET-000027983

Europeiska kommissionens stöd för framställningen av denna publikation utgör inte ett godkännande av innehållet, som endast återspeglar författarnas åsikter, och kommissionen kan inte hållas ansvarig för någon användning av informationen i den.


Legal description – Creative Commons licensing: The materials published on the SPECIAL project website are classified as Open Educational Resources' (OER) and can be freely (without permission of their creators): downloaded, used, reused, copied, adapted, and shared by users, with information about the source of their origin.