Tillbaka    
En onlinestart för ett nytt Erasmus+-projekt SPECIAL Supporting and Promotion EntreComp genom innovativt avancerat lärande

En onlinestart för ett nytt Erasmus+-projekt SPECIAL Supporting and Promotion EntreComp genom innovativt avancerat lärande


ZOOM 11.11. 2021

Elderberry AB träffades på ZOOM med 7 partner från 6 europeiska länder för ett kick-off-möte online i det nya Erasmus+-projektet: Special Supporting and Promotion EntreComp through Innovative Advanced Learning.

SPECIAL är ett projekt som medfinansieras av Europaparlamentets Erasmus+-program, Key Action 2, strategiskt partnerskap för yrkesutbildning.

SPECIALs mål är att stärka, återuppliva och vårda "levande" och "mjuka" färdigheter hos EU:s NEETs i samhällen och arbetsmarknader efter covid-19.

I SPECIAL kommer partnerna att utforma, utveckla och testa utbildningsprogram som är flexibla, efterfrågestyrda, skräddarsydda efter målbehov och elevcentrerade. Under detta möte hade partnerna möjlighet att lära känna varandra och diskutera det arbete som ligger framför oss.

Konsortiet kickstartade projektgenomförandet genom att diskutera OER-plattformens struktur och utformning under projektresultat 1. Därefter beskrev partnerna arbetet under Projektresultat 2, en transnationell behovsbedömning där partners kommer att kartlägga NEETs dynamik efter C19 och jämföra dem med EntreComp + LifeComp. Kickoff-mötet innebar också ett utmärkt tillfälle för partners att komma överens om projektlogotypen och webbdomänen för att främja projektets synlighet och starta spridningsaktiviteter.


Datum för uppladdning av nyheter: : 11/11/2021

PARTNERS

Kontakta oss2021-1-IS01-KA220-VET-000027983

Europeiska kommissionens stöd för framställningen av denna publikation utgör inte ett godkännande av innehållet, som endast återspeglar författarnas åsikter, och kommissionen kan inte hållas ansvarig för någon användning av informationen i den.


Legal description – Creative Commons licensing: The materials published on the SPECIAL project website are classified as Open Educational Resources' (OER) and can be freely (without permission of their creators): downloaded, used, reused, copied, adapted, and shared by users, with information about the source of their origin.