KOLLA IN DE SENASTE NYHETERNA

Senaste nytt om projektet

SPECIAL:s mål är att stärka, återuppliva och vårda "levande" och "mjuka" färdigheter hos EU:s NEETs (ung person som är arbetslös och inte får någon träning eller yrkesutbildning) det vill säga unga som varken arbetar eller som kan integreras i samhället och på arbetsmarknaden efter covid-19.
Särskild vikt kommer att läggas på NEETs som varken arbetar eller kommer från urbana områden, vilket framgår av uppgifter från Eurostat och Eurofound), och som är oerhört missgynnade när det gäller att få tillgång till träning och utbildning. SPECIAL prioriterar de anpassade yrkesutbildningsmetoderna (som utövas av utbildare, tränare och personal) för att möta ekonomins och samhällets nuvarande och framtida behov.

Våra resultat

PARTNERS

Kontakta oss2021-1-IS01-KA220-VET-000027983

Europeiska kommissionens stöd för framställningen av denna publikation utgör inte ett godkännande av innehållet, som endast återspeglar författarnas åsikter, och kommissionen kan inte hållas ansvarig för någon användning av informationen i den.


Legal description – Creative Commons licensing: The materials published on the SPECIAL project website are classified as Open Educational Resources' (OER) and can be freely (without permission of their creators): downloaded, used, reused, copied, adapted, and shared by users, with information about the source of their origin.