Vår träning

Mjuka färdigheter

Forskning har visat att rekryteringskriterierna på arbetsmarknaden inte enbart gäller hårda färdigheter (specialistkunskap och teknisk förmåga). Arbetsgivare söker dem som har ledarskapsförmåga och kommunikationsförmåga, som bygger på flera viktiga mjuka färdigheter (Dixon, et al, 2010;  Vasanthakumari, 2019). Hårda färdigheter och mjuka färdigheter kompletterar varandra, och det är i samspelet mellan dessa två som vi gör framsteg. I den här utbildningen fokuserar vi på empowerment, målsättning och sociala färdigheter. Dessa tre viktiga frågor kommer att överlappa varandra, eftersom de samverkar och påverkar varandra i praktiken.

Gå till kursen

Självmedvetenhet, självverkan och kritiskt tänkande

Människor står inför olika utmaningar och förändringar, både globalt och lokalt. För att klara av denna kaotiska och snabbt föränderliga verklighet måste vi tro på oss själva och på våra förmågor, även de mest dolda, utan att vara rädda för att göra misstag.

Gå till kursen

Tillväxttänkande

Definitionen av tillväxttänkande är mycket enklare än det låter. I ett nötskal är det tron att färdigheter och intelligens kan förbättras med ansträngning och uthållighet. Människor med ett tillväxttänkande gillar utmaningar, förblir motståndskraftiga inför svårigheter, lär sig av konstruktiv kritik och söker inspiration i andras framgång.

Gå till kursen

Hantering av sociala medier

Visst, i ditt dagliga liv använder du sociala nätverk som Twitter eller Instagram, men vet du exakt vad ett socialt nätverk är? I denna utbildning kommer du att lära dig om sociala nätverk, och du kommer att kunna använda dem till din fördel för att förbättra din anställbarhet. Du kommer att lära dig om vilka typer av sociala nätverk som finns, vilka är de mest använda idag, och de olika användningsområdena de kan ha. Du kommer också att utforska den dolda sidan av sociala nätverk och de risker du bör undvika.

Gå till kursen

Digitalt entreprenörskap: hur du tar vara på alla möjligheter i din miljö

Under de senaste åren har den digitala miljön blivit särskilt relevant inom alla områden av människors dagliga liv.  Detta har lett till framväxten av nya affärsmöjligheter relaterade till digitalt entreprenörskap som måste utnyttjas.

Gå till kursen

Entreprenörskap

Denna modul behandlar ämnet förvaltning genom att försöka förklara den praktiska delen av denna aktivitet. Det kommer att förklaras vad ett projekt är för att bättre förstå ledningens verksamhet. Den kommer sedan att titta närmare på vad denna verksamhet innebär med särskild hänvisning till teamarbete och teambuilding.

Gå till kursen

Företagsledning

Du har säkert hört talas om människor som misslyckas med att hitta ett ordentligt jobb eller starta eget företag på grund av en rad situationer som ibland fick dem att känna sig generade. Eller kanske känner ni till att människor är engagerade i så kallade "team" på sin arbetsplats men som utför allt själva. I den här kursen lär du dig att bli framgångsrikt anställd i ett företag eller till och med starta ditt eget företag. Du kommer också att lära dig om interkulturellt beteende och hur man hanterar multinationella arbetskamrater för att undvika obehagliga situationer.  Sist men inte minst får du chansen att bli medveten om några användbara steg som vi rekommenderar för att starta en framgångsrik e-handel och få information om vissa företag som är starkt efterfrågade för närvarande. 

Gå till kursen

PARTNERS

Kontakta oss2021-1-IS01-KA220-VET-000027983

Europeiska kommissionens stöd för framställningen av denna publikation utgör inte ett godkännande av innehållet, som endast återspeglar författarnas åsikter, och kommissionen kan inte hållas ansvarig för någon användning av informationen i den.


Legal description – Creative Commons licensing: The materials published on the SPECIAL project website are classified as Open Educational Resources' (OER) and can be freely (without permission of their creators): downloaded, used, reused, copied, adapted, and shared by users, with information about the source of their origin.