Vår träning

SPECIAL-utbildningen, som bygger på NEETs behov, kommer att härröra från två av de mest kraftfulla och tillförlitliga EU-ramarna inom utbildningsområdet: EntreComp och LifeComp. SPECIAL tar en inventering av tillgängliga bästa praxis och fallstudier för att (åter)engagera NEETs för att stödja dem i att frigöra deras potential för anställbarhet/jobbsökande/utveckling av entreprenörsanda.

Utbildningsmaterialet kommer att svara mot behoven hos alla identifierade mål. I enlighet med Rådets rekommendation om yrkesutbildning för hållbar konkurrenskraft, social rättvisa och resiliens (2020/C 417/01) kommer SPECIAL att vara att:

  • utforma en utbildningsmodell som är utformad för att kunna återanpassas/anpassas till arbetsmarknaden, sektoriella- eller individuella upp- eller omskolningsbehov
  • erbjuda tränings- och utbildningsresurser som är elevcentrerade, tillgång till personligt och digitalt eller blandat lärande i flexibla moduler
  • ta itu med möjligheten till kompetensutveckling och förbättra EU-medborgarnas sysselsättningsmöjligheter och deltagande i samhället – i enlighet med "Mot ett europeiskt utbildningsområde 2025"
  • tillhandahålla yrkesutbildningsstuderande med hög kvalitet och innovativ utbildning som är skräddarsydd för färdigheter för arbete och personlig utveckling som hjälper dem att få eller skapa nya arbetstillfällen

Upptäck vår utbildning

Teknisk- och 3D-ritning
Företagsledning och entreprenörskap
Hantering av sociala medier
Självkännedom och själveffektivitet & Kritiskt tänkande och tillväxttänkande

PARTNERS

Kontakta oss

Europeiska kommissionens stöd för framställningen av denna publikation utgör inte ett godkännande av innehållet, som endast återspeglar författarnas åsikter, och kommissionen kan inte hållas ansvarig för någon användning av informationen i den.


2021-1-IS01-KA220-VET-000027983